Obiectivele proiectului

În concordanţă cu viziunea societăţii româneşti referitoare la rolul ştiinţei, tehnologiei şi inovării în dezvoltarea societăţii cunoaşterii în România, exprimată în Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013, se impun eforturi însemnate pentru ca sistemul românesc de cercetare să recupereze decalajele faţă de sistemele de cercetare ale celorlalte ţări membre ale Uniunii Europene.

Detalii

Selecția bursierilor

Selecția doctoranzilor și postdoctoranzilor care vor beneficia de sprijin în cadrul Proiectului “Inovare și dezvoltare în structurarea si reprezentarea cunoașterii prin burse doctorale și postdoctorale (IDSRC - doc postdoc)” se realizează prin concurs.

Detalii

Partenerii implicați în proiect

Beneficiarul Proiectului “Inovare și dezvoltare în structurarea si reprezentarea cunoașterii prin burse doctorale și postdoctorale (IDSRC - doc postdoc)” este Academia Română, filiala Iaşi.

Detalii

Drepturile și obligațiile bursierilor

Sprijinul financiar acordat bursierilor doctoranzi constă într-o bursă de studii, supliment de bursă pentru stagiu de mobilitate în străinătate precum și un premiu pentru activitatea excepțională.

Detalii

Echipa de implementare. Tutori

Factorul uman este o resursă importantă de care depinde soarta proiectului, de aceea trebuie cunoscute sarcinile principale pe care trebuie să le îndeplinească echipa de implementare a proiectului împreună cu persoanele desemnate să coordoneze proiectul.Detalii

Activitatea de cercetare

În cadrul Proiectului vor fi realizate studii și cercetări în conformitate cu 14 teme. De la fiecare temă de cercetare se va crea un link care va conține descriere temei din aproximativ 2500 cuvinte.

Detalii

Rezultatele finale ale concursului pentru premierea publicațiilor ISI – Thompson

inscriere on-line

Astăzi 27.11.2015 ora 15.00 au fost afișate rezultatele finale ale concursului pentru premierea publicațiilor ISI – Thompson organizat în cadrul proiectului Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doc postdoc) POSDRU/159/1.5/S/133675. (descarcă fisiere pdf – PV1 si PV2).

Posted in Uncategorized.
Adresa de contact:
Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”
Academia Română, Filiala Iaşi, str. T. Codrescu, nr.2, cod 700481, Iași
Email: secretariatproiectidsrc@gmail.com;
Tel./Fax: 0332 106 507
Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României