10. Regândirea politicului în societatea contemporană: globalizare, consumerism, eficiență economică

Reconfigurarea politicului în societatea contemporană este un fenomen palpabil, rezultat al unor provocări de o natură diversă. Grupul de cercetare de faţă îşi propune să se concentreze (nu însă exclusiv) pe următoarele elemente de noutate ce determină o reconfigurare accelerată – şi deseori necritică – a politicului în ultimele decenii: globalizarea, care afectează, prin mobilitatea indivizilor şi a capitalului (voluntară sau forţată), ca şi prin noile mijloace de comunicare, internet, modalitatea de participare la spaţiul politic; consumul/consumerismul, care începe să devină, teoretic şi practic, componenta socială decisivă prin care este judecată de cetăţeni calitatea democraţiilor de azi, constituind totodată şi mijlocul prin care este manipulată şi obnubilată deseori participarea politică; eficienţa economică, care a fost instituită, în ultimul timp, îndeosebi prin politici de tip neoliberal, prin externalizări şi privatizări, prin competiţia dintre state, drept criteriul cvasi-universal prin care sunt remodelate instituţiile statului (precum sistemul de educaţie sau sistemul medical) şi raporturile acestora cu cetăţenii.

Globalizarea, politicile neoliberale şi neoconservatoare, epuizarea resurselor, sau neocolonialismul economic sunt consecinţe şi totodată vectori ai crizelor tot mai profunde ale lumii contemporane, de la cele financiare, ecologice sau umanitare până la cele militare. Dacă la acestea adăugăm degradarea mediului, deriva morală la nivelul unor întregi categorii sociale, dezrădăcinările violente provocate de secularism, globalizarea nimicului, vom constata că se impune o abordare nouă, o regândire profundă, sistemică, a conceptelor, regulilor şi cutumelor în teoria şi practica specifică societăţii de azi, dintr-o perspectivă integratoare filosofică, care să ţină cont de complexitatea şi de bogăţia fiinţei umane.

Grupul de cercetare este deschis doctorilor și doctoranzilor care propun abordări conceptuale integrante şi comprehensive, cu deschidere spre regândirea categoriei politicului, a fenomenelor marcante ale societăţii contemporane şi spre analiza și evidenţierea rolului cunoaşterii sistemice, complexe în generarea de noi modalităţi de abordare a vastelor şi dificilelor problematici ale lumii contemporane. Ca obiective specifice, în cadrul grupului de cercetare se vor urmări cu prioritate următoarele: 1) analiza aprofundată a unor aspecte particulare concrete ale societăţii contemporane (globalizare, consumerism, politici economice neoliberale, crizele de sistem, neo-imperialismul economic, noile elite etc.), precum şi a consecinţelor acestora pentru categoria politicului; și 2) abordarea critic-reflexivă, comparată, a noilor paradigme teoretice din domeniile științifice și filosofice implicate în cercetare.

Principalele competențe solicitate candidaților care doresc să facă parte din acest grup de cercetare sunt: specializarea la nivel doctoral într-unul din domeniile temei de cercetare: filosofie, sociologie, ştiinţe politice, ştiinţe tehnico-economice; și posibilitatea dovedită (prin publicaţii, cercetări/proiecte anterioare, tematică doctorală etc.) de a dezvolta demersuri de cercetare interdisciplinare.