11. Semnificaţie şi adevӑr

Grupul îşi propune sӑ cerceteze legӑturӑ între problemele legate de înţeles şi referinţӑ, pe de o parte, şi cele privind adevӑrul, pe de altӑ parte. Intereseazӑ cu precӑdere proiecte care investigheazӑ legӑtura dintre semnificaţia expresiilor şi condiţiile de adevӑr ale propoziţiilor.

Obiectivul general al acestui grup este tocmai investigaţia sistematicӑ a legӑturii dintre lume şi limbaj, privitӑ sub multiplele ei aspecte semantice şi epistemologice. Ca obiective specifice sunt vizate cu precӑdere contribuţii cu privire la semantica bicondiţionalӑ, semantica modalӑ şi diversele forme de realism mult discutate în filosofia contemporanӑ: realismul ştiiţific, realismul matematic, realismul modal.

Tematica de cercetare a grupei este specifică unor domenii precum logica, filosofia limbajului, epistemologia, filosofie ştiinţei, filosofia matematicii şi logicii. Principala competență pe care trebuie să o probeze candidații este familiarizarea cu noţiunile fundamentale ale logicii şi filosofiei limbajului.