12. Filosofie și religie în spațiul românesc

Obiectivul general al grupului de cercetare, deschis în special doctorilor și doctoranzilor în filosofie, teologie, istoria religiei, sociologia religiei etc., este analiza specificului și a evoluției raportului dintre discursul filosofic și experiența religioasă în spațiul românesc. Astfel, investigația se va desfășura pe două direcții, una care va urmări aspectul cronologic al relației filosofie-religie în arealul cultural românesc și una care va urmări precizarea specificului pe care această relație a dobândit-o în acest areal. Există o serie de elemente ce au contribuit la conturarea unei mărci de identitate a raportului invocat.

Se poate discuta această interacțiune filosofie-religie în câteva accepțiuni. Astfel, investigația trebuie să lămurească felul în care discursul filosofic românesc: 1) și-a propus să se raporteze la și să interpreteze formele trăirii și expresiei religioase; 2) a suferit influențe dinspre aceste forme; și 3) a exercitat o influență asupra acestora. De asemenea, este de dorit să se investigheze: 1) măsura în care expresia religioasă, conținând în sine o formă proprie de filosofare, identificabilă în principal ca mod de viață, a rezonat și interacționat cu discursul filosofic formal; 2) în ce fel modernitatea, cu formele sale culturale (inclusiv demersul filosofic) a exercitat o influență specifică asupra religiozității în context românesc; sau 3) semnificația dialecticii influenței reciproce între formele expresiei religioase și discursul filosofic pentru identitatea spațiului cultural românesc.

Pentru atingerea scopurilor enunțate este necesar în prealabil să se precizeze, în intervalele istorice semnificative, coordonatele fiecăreia dintre cele două aspecte majore ale identității cultural-religioase românești. Asta implică punerea în lucru a unor instrumente interpretative adecvate, însăși stabilirea lor constituind un rezultat important al cercetării. Hermeneutica contemporană a pus cu claritate această cerință radicală atunci când se dorește obținerea unei înțelegeri pertinente ale datelor unui orizont cultural specific, ori în legătură cu spațiul românesc s-a făcut insuficient în această direcție.