13. Perspective actuale privind dezvoltarea durabilă

Dezvoltarea durabilă, bazată pe crestere inteligentă, incluzivă și sustenabilă, este obiectivul fundamental al strategiei Europa 2020, prin care Uniunea Europeană își propune să iasă din actuala criză economică globală și să facă față unor provocări precum globalizarea, presiunea asupra utilizării resurselor sau îmbătrânirea populaţiei. Prezentul grup de cercetare se dorește a constitui un cadru cât mai comprehensiv de analiză a dezvoltării durabile, în cele mai importante aspecte și dimensiuni ale sale (dezvoltarea economică, socială, ecologică, politică, umană, spirituală, culturală, dezvoltarea în domeniul securității etc.). Pentru a fi admiși în acest grup, candidații trebuie să propună proiecte de cercetare aflate în convergență cu acest obiectiv fundamental. De un interes deosebit sunt proiectele de investigare a problematicii aduse recent în atenție de paradigma centrată pe conceptul de „eco-bio-economie”.

Competenţele de bază pentru admiterea în acest grup de cercetare constau în: orientarea interdisciplinară a subiectelor abordate, cunoașterea și utilizarea adecvată a instrumentelor şi metodelor de cercetare ştiinţifică, viziune în ceea ce privește dezvoltarea ulterioară a cercetărilor, cunoştinţe generale şi specifice domeniului cercetat, experiența în cercetarea temelor propuse, cunoașterea și respectarea normelor de redactare a unei lucrări științifice şi a normelor etice și deontologice în activitatea de cercetare științifică, abilitatea de a utiliza și interpreta adecvat bibliografia științifică.