14. Etică și comunicare. Componente teoretice și implicații pragmatice

Acest grup de cercetare este deschis doctorilor și doctoranzilor interesați să analizeze diversele aspecte, coordonate, probleme sau implicații etice și pragmatice ale comunicării umane, în oricare dintre tipurile, formele sau dimensiunile sale (comunicarea interpersonală, comunicarea publică, comunicarea mediatică, comunicarea politică, comunicarea juridică, comunicarea didactică, comunicarea în afaceri etc.). De un interes deosebit pentru acest grup sunt doctorii și doctoranzii care pot propune și desfăsura proiecte de cercetare pe problemele ridicate în cadrul curentului filosofic numit de obicei „etica discursului”, „etica argumentației” sau „etica comunicării”, așa cum a fost el conturat de gânditori precum Jürgen Habermas, Karl-Otto Apel, Robert Alexy etc. Ne referim aici în special la probleme precum întemeierea rațională a principiilor și normelor etice, fundaționalism vs. failibilism în întemeierea rațională a principiilor și normelor etice, problema presupozițiilor etice (transcendental-pragmatice) ale comunicării/argumentării, universalismul vs. relativismul principiilor și normelor etice, problema contradicțiilor performative în comunicare/argumentare etc. Sunt binevenite, de asemenea, proiectele care urmăresc să investigheze și să valorifice istoria reflecției etice asupra comunicării, din antichitate până în perioada contemporană. Nu în ultimul rând, vom aprecia pozitiv și proiectele de cercetare interdisciplinară, care apelează la intuițiile, contribuțiile, metodele și strategiile mai multor discipline filosofice și științifice (precum filosofia limbajului, teoria comunicării, teoria argumentării, retorica etc.).

Principala condiție pe care trebuie să o îndeplinească un candidat pentru a putea fi admis în cadrul grupului este aceea ca proiectul pe care îl propune să se înscrie în tematica de cercetare prezentată. Abilitățile de cercetare în domeniu, spiritul analitic și de sinteză, originalitatea sau abilitățile de argumentare se numără printre principalele competențe pe care candidații ar trebui să le dovedească pentru a putea fi admiși în cadrul grupului de cercetare.