5. Inovaţie şi performanţă în științele socio-economice.

Titlul Inovaţie şi performanţă în științele socio-economice poate crea două mari așteptări. Prima ar fi aceea că prezentul grup de cercetare este dedicat abordării problematicii care privește modul în care se produce inovația și performanța în cercetarea din științele sociale și economice. A doua este aceea că grupul de cercetare este focalizat pe studierea diverselor tipuri, forme, coordonate, mecanisme sau dimensiuni ale inovației și performanței din perspectiva și cu metodologia specifică științelor sociale și economice. Pentru a răspunde eventualelor nelămuriri, precizăm că grupul de cercetare Inovaţia și performanța în ştiinţele socio-economice este deschis ambelor problematici. Printre temele de cercetare despre care ne dorim cu prioritate să fie abordate în cadrul său se numără următoarele: progresul în științele sociale și economice, specializarea/hibridizarea/interdisciplinaritatea ca mecanisme ale inovației și performanței în științele sociale și economice, locul și rolul inovației și performanței în cadrul societății bazate pe cunoaștere sau al dezvoltării durabile, inovația și performanța în contextul globalizării sau/și dezvoltării regionale, inovația și performanța în tehnologia informației, rezistența la schimbare a sistemelor economice și sociale, inovare și performanță în relația învățământ-cercetare-activitatea practică, inovare și performanță în context multicultural, metode și instrumente de management, marketing, leadership, organizare și dezvoltare antreprenorială apte să promoveze inovația și performanța etc.

Principalele competențe care vor favoriza admiterea în acest grup de cercetare sunt: competențele științifice în temele de cercetare care vor fi investigate în cadrul său; o bună cunoaştere teoretică și practică a metodelor de analiză statistică; capacitatea de analiză, sinteză şi interpretare a datelor şi informaţiilor prin inducţie şi deducţie; o bună cunoaştere a mediului de afaceri, a oportunităţilor şi provocărilor specifice unei organizaţii; creativitate, imaginaţie, capacitate de observare şi spirit critic; capacitatea de a lucra în echipă; capacitatea de evaluare și autoevaluare obiectivă; capacitatea de diseminare a rezultatelor cercetării.