9. Ştiinţele cogniţiei – abordare interdisciplinară

Grupul de cercetare este deschis doctorilor și doctoranzilor cu preocupări în problematica abordată de științele cogniției (engl. cognitive sciences), fie că este vorba despre inteligența computațională, psihologia cognitivă, fiziologie, neuroștiință, neuropsihologie, lingvistică, arheologie cognitivă, informatica cognitivă, științele cogniției animale sau despre filosofia ori antropologia cognitivă. Este dezirabil ca toți cei care doresc să facă parte din acest grup să propună spre investigare teme de cercetare care reclamă o abordare interdisciplinară. Temele de cercetare pot fi atât probleme specifice și consacrate ale științelor cogniției cât și probleme specifice domeniului științific pe care candidații îl au deja în studiu, dar care pot fi soluționate, fie și doar parțial, în baza unor concepte, teorii, paradigme, instrumente, metodologii etc. specifice științelor cogniției. Unul dintre principalele obiective pe care le urmărim în cadrul acestui grup este crearea unei potențiale echipe de lucru în domeniul științelor cogniției, care să colaboreze și să desfășoare noi proiecte de cercetare și după încheierea perioadei de implementare a proiectului Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (ISSRC – doc posdoc).

Pentru a putea fi admiși în cadrul grupului, candidații ar trebui să întrunească în special următoarele competenţe:
1) cunoașterea teoretică și practică a problemelor, conceptelor, teoriilor, instrumentelor și metodologiilor fundamentale ale științelor cognitive;
2) vorbire cursivă, citire, scriere, înţelegere, în una sau două limbi străine, engleza obligatoriu.