Activitatea de cercetare

În cadrul Proiectului vor fi realizate studii și cercetări în conformitate cu următoarele 14 teme.

 1. Probleme sociale şi politice în lumea contemporană. Dezbateri, interpretări, soluţii
 2. A guverna / a fi guvernat. Ipostaze ale raportului dintre stat și cetățean
 3. Pieţele emergente – tendinţe în condiţiile crizei economice actuale
 4. Competitivitate şi inovare în managementul organizaţiei bazate pe cunoaștere
 5. Inovaţia şi performanţa în științele socio-economice
 6. Teorii şi practici psihologice şi educaţionale. Dezvoltarea rezilientă şi provocările societăţii actuale
 7. Inovaţie şi performanţă în științele socio-economice.
 8. Fundamentele normativității și constrângerile psiho-sociale
 9. Ştiinţele cogniției – abordare interdisciplinară
 10. Regândirea politicului în societatea contemporană. Globalizare, consumerism şi eficienţă economică
 11. Semnificaţie şi adevăr
 12. Filosofie şi religie în spaţiul românesc
 13. Perspective actuale privind dezvoltarea durabilă
 14. Etică și comunicare. Componente teoretice și implicații pragmatice

Fiecare temă de cercetare este abordată de o grupă de cercetare formată din:

– 3 doctoranzi cu frecvență înmatriculați la doctorat în anul I de studii universitare de doctorat  pentru anii 2012-2013 sau 2013-2014. Durata bursei este de 15 luni.

– 3 doctoranzi cu frecvență înmatriculați la doctorat în anul I de studii universitare de doctorat  pentru anii 2011-2012. Durata bursei este de maximum 6 luni.

– 4 cercetători postdoctorat având titlul științific de doctor obținut în România sau în străinătate, cu cel mult cinci ani înainte de la data intrării în vigoare a contractului de burse postdoctorat. Durata bursei este de 15 luni.

– 2 tutori / mentori  care coordonează grupele de cercetare, îndrumă şi evaluează bursierii.

Activitatea de cercetare individuală a bursierilor se va desfășura în interiorul celor 14 grupe organizate tematic și va fi coordonată pe parcursul derulării contractului de către tutori.  Aceasta va fi sprjinită prin organizarea și implementarea de activități formative (un workshop sau o şcoală de vară pentru fiecare grupă de cercetare), a unor cursuri de formare cu privire la managementul cercetării și managementul de proiecte și a două sesiuni de formare cu întreg grupul de cercetare, pe teme privind egalitatea de şanse, nediscriminarea, respectarea diversităţii sau dezvoltarea durabilă.

Evaluarea activităţii de cercetare va fi: de parcurs şi finală.

i)   Evaluarea de parcurs va fi: a) lunară, pe baza unui raport lunar al activităţii, realizat de către bursieri şi validat de către tutori și aprobat de către expertul în monitorizarea grupului țintă; b) la 5 luni, prin participarea la un workshop de raportare a activităţii (în cadrul grupului de cercetare).

ii)  Evaluarea finală se va realiza pe baza unui raport de cercetare realizat de către fiecare bursier.