Rezultatele finale pentru bursele doctorale – sesiunea septembrie 2014

inscriere on-line

Rezultatele finale ale concursului pentru bursele doctorale, sesiunea septembrie 2014,  au fost afisate astăzi 30.09.2014, ora 18.30. (descarcă PDF).
Vă rugăm să vă prezentaţi pentru semnarea contractului mâine, 1 octombrie 2014 între orele 900 – 1400 la Academia Română Filiala Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 8, în sala mică de conferinţe (situată faţă în faţă cu liftul). Trebuie să aveţi la dv. următoarele: cartea de identitate şi actele de studii în original.
Pentru bursierii din alte localităţi, inclusiv rezervele, vor primi contractul specific prin mail.

Rezultatele interviului etapa a II-a de evaluare a candidaților

inscriere on-line

Astăzi 28.09.2014 ora 18.00 au fost afișate rezultatele interviului din etapa a II-a de evaluare a candidaților, pentru Bursele doctorale  (descarcă PDF).

Contestațiile pot fi depuse în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor, pe adresa de e-mail: secretariatproiectidsrc@gmail.com sau la sediul Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” Academia Română, Filiala Iaşi, str. T. Codrescu, nr.2, cod 700481, Iași. în intervalul orar 09 – 16.

Prelungirea perioadei de depunere a dosarelor de concurs pentru etapa de selecție a bursierilor organizată în septembrie 2014

Concurs de burse doctorale

Termenul de înscriere pentru Bursele doctorale a fost prelungit până la data de 18.09.2014, ora 16.00.

Depunerea dosarelor de concurs se poate realiza la Secretariatul Institutului de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane”, str. T. Codrescu, nr. 2, cod 700481, Iași, în intervalul orar 09.00-16.00. Candidații care trimit dosarul prin poștă sunt rugați să îl trimită recomandat, cu confirmare de primire, la adresa mai sus menţionată, până la data de 18.09.2014, data poștei. Pe plic trebuie trecută mențiunea “Pentru concursul de burse doctorale şi post-doctorale“.

Programarea activităților de cercetare din cadrul workshop-ului de evaluare

Nr.crt. Grupa Tutori Data și ora Sala de desfășurare
01. GC.09 Dr. Mihaela Luca 26.09.2014
orele: 11.00 – 14.00
Sala nr. 3 Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gheorghe Zane, Iași
Acad. Tudorel Dima
02. GC 12 Dr. Savu Totu 26.09.2014,
orele: 11.00 – 14.00
Aula Academiei Române, Filiala Iași
Dr. Mihai-Dan Chițoiu
03. GC 11 Dr. Valentin-Sorin Costreie 26.09.2014,
orele: 11.00 – 14.00
Sala mica de conferințe Academia Română, Filiala Iași
Dr. Mircea Dumitru
04. GC 14 Dr. Petru Dunca 26.09.2014,
orele: 15.00 – 18.00
Sala nr. 6 Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gheorghe Zane, Iași
Dr. Daniela Dunca
05. GC 07 Dr. Irina Frasin 26.09.2014,
orele: 15.00 – 18.00
Aula Academiei Române, Filiala Iași
Dr. Florin-Daniel Șandru
06. GC 10 Dr. Viorel Vizureanu 26.09.2014,
orele: 15.00 – 18.00
Sala mica de conferințe Academia Română, Filiala Iași
Dr. Dorian Vlădeanu
07. GC 03 Dr. Alina-Petronela Haller 27.09.2014,
orele: 09.00 – 12.00
Sala nr. 1.2 Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gheorghe Zane, Iași
Dr. Romulus Dămăceanu
08. GC 04 Dr. Ionel-Ciprian Alecu 27.09.2014,
orele: 09.00 – 12.00
Aula Academiei Române, Filiala Iași
Dr. Ovidiu Gherasim
09. GC 05 Dr. Teodor Păduraru 27.09.2014,
orele: 09.00 – 12.00
Sala mica de conferințe Academia Română, Filiala Iași
Dr. Gabriela Boldureanu
10. GC 01 Dr. Cătălina-Daniela Răducu 27.09.2014,
orele: 12.00 – 15.00
Sala nr. 1.2 Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gheorghe Zane, Iași
Dr. Bogdan Ștefanachi
11. GC 02 Dr. Vasile Pleșca 27.09.2014,
orele: 12.00 – 15.00
Aula Academiei Române, Filiala Iași
Dr. Ruxandra Ivan
12. GC 06 Dr. Aurora Hrițuleac 27.09.2014,
orele: 12.00 – 15.00
Sala mica de conferințe Academia Română, Filiala Iași
Dr. Marius Ciprian Ceobanu
13. GC 13 Dr. Ovidiu Tiţa 27.09.2014,
orele: 15.00 – 18.00
Aula Academiei Române, Filiala Iași
Dr. Constantin Oprean
14. GC 08 Dr. Mircea-Bogdan Olaru 27.09.2014,
orele: 15.00 – 18.00
Sala mica de conferințe Academia Română, Filiala Iași
Dr. Andrei-Corneliu Holman

Colocviu – “Experiență religioasă și filosofare: paradigma răsăriteană versus paradigma apuseană”

Colocviu - “Experiență religioasă și filosofare: paradigma răsăriteană versus paradigma apuseană”
Colocviul “Experiență religioasă și filosofare: paradigma răsăriteană versus paradigma apuseană”, organizat în cadrul grupei de cercetare GC.12 – Filosofie și religie în spațiul românesc, își propune discutarea specificului pe care raportul între experiența religioasă și discursul filosofic îl are în Răsăritul european versus Apusul european, ca și a aspectelor de convergență între cele două perspective.

Depunerea dosarelor de concurs – sesiunea septembrie 2014

Concurs de burse doctorale

Depunerea dosarelor de concurs se poate realiza în perioada 08.09 – 15.09.2014 la  Secretariatul Institutului de Cercetări  Economice  și  Sociale  „Gheorghe  Zane”,  str.  T.  Codrescu,  nr.  2,  cod  700481,  Iași,  după  următorul program: de luni până vineri în intervalul orar 09.00-16.00 și sâmbătă între 09.00-14.00. Pentru a vi se deschide, vă rugăm să formaţi la interfon numărul 3.

Candidații care trimit dosarul prin poștă sunt rugați să îl trimită recomandat, cu confirmare de primire, la adresa mai sus menţionată, până la data de 15.09.2014, data poștei. Pe plic trebuie trecută mențiunea “Pentru concursul deburse doctorale“.

Calendarul de selecție a bursierilor doctoranzi din cadrul concursului organizat în septembrie 2014

Concurs de burse doctorale

În conformitate cu dispozițiile art. 8.1 din Regulamentul privind acordarea de sprijin pentru doctoranzi și cercetători postoctorat în cadrul Proiectului  POSDRU/159/1.5/S/133675 “Inovare și dezvoltare în structurarea si reprezentarea cunoașterii prin  burse doctorale și postdoctorale  (IDSRC – doc postdoc)”, Calendarul de selecție a bursierilor:

Continue reading

Concurs de burse doctorale

Concurs_sept_2014În luna septembrie 2014, se lansează un nou concurs de burse doctorale în cadrul proiectului „Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doc postdoc)”, POSDRU/159/1.5/S/133675, finanțat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, PROPUNERI DE PROIECTE STRATEGICE nr. 159 „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”, AXA PRIORITARĂ 1 „Educația și formarea în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”.

Continue reading