Rezultatele finale ale concursului pentru premierea publicațiilor ISI – Thompson

inscriere on-line

Astăzi 27.11.2015 ora 15.00 au fost afișate rezultatele finale ale concursului pentru premierea publicațiilor ISI – Thompson organizat în cadrul proiectului Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doc postdoc) POSDRU/159/1.5/S/133675. (descarcă fisiere pdf – PV1 si PV2).

Rezultatele parțiale ale concursului pentru premierea publicațiilor ISI – Thompson

inscriere on-line

Astăzi 20.11.2015 ora 12.00 au fost afișate rezultatele parțiale ale concursului pentru premierea publicațiilor ISI – Thompson organizat în cadrul proiectului Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doc postdoc) POSDRU/159/1.5/S/133675. (descarcă PDF).

Contestațiile pot fi depuse până pe data de 25.11.2015 ora 12.00 pe adresa de e-mail: secretariatproiectidsrc@gmail.com  sau la sediul Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”  Academia Română, Filiala Iaşi, str. T. Codrescu, nr.2, cod 700481, Iași. în intervalul orar 09 – 16.

 

 

Workshop privind dezvoltarea durabilă – Iași

Workshop GC04: Cunoaștere si reprezentare prin sisteme fuzzy

Program:   26 Septembrie 2015

Dezvoltarea durabilă, bazată pe crestere inteligentă, incluzivă și sustenabilă, a devenit o temă fundamentală a stiințelor economice, sociale, politice (și chiar umaniste) și un obiectiv cheie al statelor și societăților contemporane. Ea constituie astăzi principala strategie prin care Uniunea Europeană își propune să iasă din actuala criză economică globală și să facă față unor provocări precum globalizarea, presiunea asupra utilizării resurselor sau îmbătrânirea populaţiei.

Workshopurile organizate în perioada 19-20 septembrie 2015 la Sibiu și pe 26 septembrie 2015 la Iași au drept scop prezentarea și dezbaterea unora dintre problemele și provocările cardinale ridicate de tema dezvoltării durabile. Prezentările vor urmări atât conturarea unei perspective de ansamblu asupra acestei problematici cât și evidențierea rezultatelor unor cercetări focalizate pe aspecte sau dimensiuni specifice ale dezvoltării durabile.

Workshop privind dezvoltarea durabilă – SIBIU

Workshop privind dezvoltarea durabilă - SIBIU

Program:   19-20 Septembrie 2015

Dezvoltarea durabilă, bazată pe crestere inteligentă, incluzivă și sustenabilă, a devenit o temă fundamentală a stiințelor economice, sociale, politice (și chiar umaniste) și un obiectiv cheie al statelor și societăților contemporane. Ea constituie astăzi principala strategie prin care Uniunea Europeană își propune să iasă din actuala criză economică globală și să facă față unor provocări precum globalizarea, presiunea asupra utilizării resurselor sau îmbătrânirea populaţiei.

Workshopul organizat în perioada 19-20 septembrie 2015 la Sibiu are drept scop prezentarea și dezbaterea unora dintre problemele și provocările cardinale ridicate de tema dezvoltării durabile. Prezentările vor urmări atât conturarea unei perspective de ansamblu asupra acestei problematici cât și evidențierea rezultatelor unor cercetări focalizate pe aspecte sau dimensiuni specifice ale dezvoltării durabile.

Inscriere curs/workshop

Workshop - Egalitate de sanseCurs - Managementul proiectelorWorkshop final de evaluare

Egalitatea de șanse
Workshop - Egalitate de sanse Program:   26 august 2015

Workshop-ul va reprezenta o oportunitate pentru prezentarea și dezbaterea celor mai importante aspecte și dimensiuni ale egalității de șanse, atât ca principiu moral, cât și ca regulă de organizare socială și politică.

 Managementul proiectelor

Curs - Managementul proiectelor Program:   27 august 2015

Cursul va prezenta principalele aspecte conceptuale și practice pentru înțelegerea elementelor esențiale ale managementului unui proiect (justificare, scop, obiective, acțiuni, metode, resurse, încadrare în timp, resurse necesare).

 Programarea activităților de cercetare din cadrul
workshop-ului final de evaluare 28-29 august 2015

Vineri, 28 august 2015

09.00 – 09.30: Cuvânt de deschidere

Acad. Bogdan C. Simionescu, Vicepreședinte al Academiei Române
Prof. univ. dr. ing. Mihail Voicu, m.c.A.R., Președinte al Filialei Iași a Academiei Române
Acad. Teodor Dima, Director al Institutului de Cercetări Economice și Sociale ”Gheorghe Zane” din Iași

09.30 – 10.30: Prezentarea rezultatelor proiectului (Partea I) – Dan-Gabriel Sîmbotin, manager de proiect

10.30 – 11.00: Pauză de cafea

11.00 – 12.30: Prezentarea rezultatelor proiectului (Partea a II-a)

Dan-Gabriel Sîmbotin, manager de proiect
Liviu Adrian Măgurianu, expert grup țintă
Eugen Huzum, expert activitate editorială

12.30 – 14.00: Pauză de prânz

14.00 – 17.00: Activități pe grupe de cercetare GC.03, GC.11, GC.12, GC.13

17.00 – 20.00: Activități pe grupe de cercetare GC.02, GC.05, GC.10, GC.14

 

Sâmbătă, 29 august 2015

09.00 – 12.00: Activități pe grupe de cercetare GC.01, GC.04, GC.07

12.00 – 15.00: Activități pe grupe de cercetare GC.06, GC.08, GC.09

Workshop formativ GC.04: Cunoaștere si reprezentare prin sisteme fuzzy

Workshop GC04: Cunoaștere si reprezentare prin sisteme fuzzy

Program:   21 Iulie 2015  |  22 Iulie 2015

Metodele şi tehnicile utilizate în managementul organizației bazate pe cunoaştere au cunoscut o dezvoltare accelerată în ultimul deceniu, cu accent pe cadrul conceptual, limitele instrumentelor de gestiune a incertitudinii, accesul la informaţie şi cunoaştere, dezvoltarea competenţelor individuale, nivelul de standardizare, dezvoltarea regională sustenabilă, particularitățile progresului tehnologic şi ale implementării noilor tehnologii, provocările privind limitele resurselor energetice, etc.

Continue reading

Workshop formativ GC.02: Metode și tehnici de cercetare a guvernării

Workshop GC02: Metode și tehnici de cercetare a guvernării

Program:   10 Iulie 2015  |  11 Iulie 2015

Alături de invitații Julien Danero Iglesias, University of Glasgow, și Claudiu Tufiș, Universitatea din București, va conferenția și Bogdan Crețu, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași, Institutul de Filologie „A. Philippide”.

Demarând, la începutul acestui proiect, o reflecție despre guvernare și relațiile dintre guvernanți și guvernați, problema caracterului pluridisciplinar al acestui obiect de studiu a devenit din ce în ce mai relevantă pe măsură ce cercetările din cadrul grupei A guverna/ a fi guvernat. Ipostaze ale raporturilor dintre stat și cetățean au evlouat. Astfel, am constatat că diferitele discipline de la care se revendică cercetătorii implicați în această reflecție propun perspective uneori foarte diferite asupra obiectului de studiu, ceea ce ne-a condus către o chestionare asupra tipurilor de metode și tehnici care pot fi utilizate pentru cercetarea guvernării. Workshopul pe care îl organizăm în perioada 10-11 iulie la Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” din cadrul Academiei Române, filiala Iași, își propune, în primul rând, să elucideze caracterul inter-, multi-, pluri- și transdisciplinar al guvernării ca obiect de studiu, operând totodată o distincție între diferitele maniere posibile (reflectate de utilizarea termenilor menționați) de a surprinde dialogul dintre mai multe discipline – precum știința politică, dreptul, filosofia, istoria sau relațiile internaționale – pe marginea guvernării. Constatând că uneori acest dialog se poate dovedi dificil datorită mai ales faptului că disciplinele menționate operează cu sensuri diferite ale acelorași concepte, ne propunem să punctăm aceste diferențe în cadrul unei dezbateri intitulată „Metode și tehnici de cercetare a guvernării”, cu participarea atât a membrilor grupei, cât și a unor specialiști externi în metode de cercetare.

Continue reading

Workshop formativ GC.08 – Psihologie morală: cum se formează și cum sunt justificate judecățile morale

Workshop GC.08 - Psihologie morală: cum se formează și cum sunt justificate judecățile morale

Program:   4 Iulie 2015

Coordonatori: Bogdan Olaru & Andrei Holman

Variate studii de psihologie morală au pus în evidență factorii care influențează formularea și întemeierea judecăților morale.  Cercetările empirice au readus în discuție o dihotomie conceptuală larg discutată și în investigațiile filosofice: distincția dintre raționarea explicită, abstractă, orientată de temeiuri și principii, pe de o parte, și judecarea intuitivă, rapidă, automată, la un nivel relativ inaccesibil sondării conștiente, pe de altă parte. Dispunem de mai multe modele teoretice explicative ale judecării morale, fără a putea vorbi încă de o clarificare univocă a rolului diferitelor procese psihologice implicate.

Continue reading

Workshop formativ GC.07: The Image of the Other. Ideological Perspectives and Cultural Representations

Workshop GC.07: The Image of the Other. Ideological Perspectives and Cultural Representations

Program:   26 iunie 2015  |  27 iunie 2015

Organizat în perioada 26-27 iunie 2015, la sediul Institutului de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” al Academiei Române, Filiala Iași, Workshop-ul The Image of the Other. Ideological Perspectives and Cultural Representations are drept obiectiv principal diseminarea rezultatelor cercetărilor interdiciplinare întreprinse de bursierii grupei GC 07 (Ideologie și comunicare interculturală) și dezbaterea acestora în cadrul întâlnirii cu specialiști din domeniu, atât din țară, cât și din străinătate. Contextul acestei dezbateri academice va permite, totodată, evaluarea impactului cercetărilor din domeniu la nivelul mediului național și internațional, precum și configurarea unei grile de lectură critică a problemelor și fenomenelor specifice procesului de comunicare interculturală.

International Cognitive Sciences Summer School – Iasi 23.06-28.06.2015

Program: 23 iunie 2015 | 24 iunie 2015 | 25 iunie 2015 | 26 iunie 2015 | 27 iunie 2015 | 28 iunie 2015

Invitați:

Chritophe Jouffrais, Ph.D. – Chargé de Recherche (CR1) – CNRS, HDR, Director LACII(IRIT-IJA Laboratory on assitive technology for the Viusally Impaired) Toulouse, Franța.

Summary

Claire Rampon, HDR, Director of Research CNRS Centre de Recherches sur la Cognition Animale. Head of the Team: REMEMBER revealing memory mechanisms of the Brain, Universitatea de Toulouse, Franța.

Summary

Raphaël Jeanson, Chargé de recherches CNRS (CR1), HDR.  Research Group: Interindividual Variability and Emergent Plasticity – Research Centre on Animal Cognition – CNRS, Universitatea de Toulouse, Franța.

Summary


John Francis Symons, Profesor of Philosophy, Chair of the Philosophy Departnent, University of Kansas, Lawrence, USA (video-conference).

Summary

Alin Stelian Ciobică
Conf. Dr., Facultatea de Biologie, UAIC, Iași.

Summary

Dănuț Constantin Irimia
Dr. Ing. UTI Iași.