Școala de vară – Baia Mare, 17-20 iunie 2015

Prelegere GC09 - Annie Barthélémy

Grupa de cercetare “Etică şi comunicare. Componente teoretice şi implicaţii pragmatice” evidenţiază următoarele direcţii majore de dezbatere în cadrul Şcolii de vară organizată la Baia Mare în perioada 17-20 iunie 2015, sub genericul “Constante şi reconfigurări în problematica etică a comunicării”:

întemeierea raţională a principiilor etice, structuralitatea presupoziţiilor etice ale comunicării, retoricii și argumentării, universalismul vs. relativismul principiilor şi normele etice, perspective diacronice ale discursului etic (de la greci şi romani la sistemele etice contemporane), eticile interdisciplinare cu referiri la etica suferinţei, etica virtuţii, problema eticii în comunicarea cu sine, problema libertăţii conştiinţei şi, de asemenea, noile deschideri cognitive ale eticii comunicării.

Continue reading

Conferinta GC.09 – Annie Barthélémy (vineri 5 iunie ora 11, in Aula Academiei)

Prelegere GC09 - Annie Barthélémy Annie Barthélémy

Program:   05 Iunie 2015

Profesor asociat, domeniul Filosofie
Doctor în Științe ale Educației
Conferenţiar universitar onorific, a predat la Universitatea Charles de Gaulle din Lille  şi la Universitatea Savoie din Chambéry
Vice-presedinte al Asociaţiei Ateliers Ricoeur din Besançon

Auto-acceptarea: Certitudinea și fragilitatea sinelui la Paul Ricoeur

Conferința își propune să prezinte în ce măsură hermeneutica în baza căreia Paul Ricoeur inserează abordarea fenomenologică oferă o concepție originală a sinelui ca auto-acceptare. Aceasta va arăta că această abordare implică distincția între cele două forme de identitate (identitate și ipseitate), precum și o dialectică între sine și celălalt. Această conferință va avea ca referinţă opera fundamentală a filosofului Soi-même comme un autre/Sinele ca un Altul, publicată în 1990.

Această colaborare va oferi o bază de discuții pentru doctoranzi si postdoctoranzi asupra cercetărilor întreprinse de aceştia.

Workshop formativ GC.06 – Reziliența psihologică – dimensiuni individuale și sociale

Workshop formativ GC.05 – Rezilienta psihologica – dimensiuni individuale si sociale

Program:   24-25 Aprilie 2015

Complexitatea și dinamica societății actuale confruntă indivizii și comunitățile  cu provocări ample și în cascadă. Volatilitatea contextelor socio-economice și politice, globalizarea crizelor, exacerbarea competiției pentru profit rapid în defavoarea dezvoltării  sustenabile  fac din  ambiguitate, incertitudine, risc și stres elemente definitorii ale existenței cotidiene.

Aceste circumstanțe explică de ce reziliența, definită în sens larg ca aptitudine și competență a indivizilor și sistemelor de a răspunde flexibil și adaptativ situațiilor de risc și adversitate, a devenit o temă prioritară de cercetare nu doar în domeniul psihologiei, ci și în multe alte discipline. Dar extinderea continuă a domeniului rezilienței și creșterea exponențială a studiilor și cercetărilor pe această temă devin ele însele o provocare.

Continue reading

Workshop formativ GC.05 – Inovație și performanță în Societatea Cunoașterii

Workshop formativ GC.05 – Inovație și performanță în Societatea Cunoașterii

Program:   20-21 Aprilie 2015

Inovaţia și performanța reprezintă componente fundamentale ale societății bazate pe cunoaștere, fiind determinate de provocările economice, sociale şi ecologice la nivelul organizațiilor, administrațiilor locale și regionale în contextul dezvoltării durabile. Inovația nu presupune doar noi tehnologii, ci și noi forme de organizare, noi practici, noi metode de abordare a problematicii globale sau locale, implicând noi standarde de performanță.

Plasate în contextul economic şi social actual, inovaţia şi performanţa au rolul de a îmbunătăţi capacitatea de adaptare a sistemelor economice şi sociale la schimbările impuse de mediul intern şi extern.

Continue reading

Workshop de evaluare 27-28 martie 2015

Workshop de evaluare  27-28 martie 2015

 

În perioada 27-28 martie 2015, va fi organizat cel de-al doilea workshop de evaluare din cadrul proiectului „Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doc postdoc)”, POSDRU/159/1.5/S/133675. Deschiderea oficială va avea loc în Aula Academiei Române, Filiala Iași, începând cu ora 9,00. Workshop-ul se va desfășura în conformitate cu programul afișat (descarca PDF) .

Workshop formativ GC.13 – Perspective actuale privind dezvoltarea durabilă

Workshop formativ GC.13 – Perspective actuale privind dezvoltarea durabilă

Program:   20 Martie 2015

Sustenabilitatea este o paradigmă în care viitorul este gândit ca un echilibru între creşterea economică şi protecţia mediului şi, pe această bază, satisfacerea cerinţelor nu numai prezente, dar şi de perspectivă ale dezvoltării sociale au drept scop dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii. Aceste provocări necesită o modificare a politicii industriale spre creşterea importanţei componentei sociale, de hrană şi de mediu. Progresul pozitiv înregistrat în tendinţele producţiei industriale din Uniunii Europene, precum şi scăderea unor emisii poluante dovedesc, o dată în plus, că, înalta competitivitate şi protecţie a mediului poate fi obţinută de industrie cu suportul unui mixaj adecvat de politici şi de tehnologii. Un jalon important al dezvoltării eco-bio-economiei îl reprezintă utilizarea pe scară largă a biotehnologiilor, intensificarea cercetărilor ştiinţifice în bioinginerie cu asigurarea securităţii globale a alimentului.

Continue reading

Workshop formativ GC.11 – Meaning&Truth

Workshop formativ GC.11– Meaning&Truth

Program:   16 January 2015

The concepts of meaning and truth have a great philosophical importance, yet we still lack a precise understanding of them. The main aim of this workshop is to bring forward new analyses of these concepts with the help of logical and semantic instruments developed by the analytic philosophical thinking. The participants to this workshop will put forward and discuss ideas and arguments from various philosophical domains (as logic, philosophical logic, philosophy of mathematics, history and philosophy of science) which contribute to the present debate between the model-theoretical conception and the proof-theoretical conception of meaning and truth. There will be also discussed the explanatory powers of certain theories on meaning (truth-conditional and proof-conditional theories) and truth (correspondence, coherence, pragmatic and deflationary theories) in solving specific problems as: the understanding of language, the epistemic significance of deduction, the nature of modalities, the categoricity problem, the problem of logical constants, the significance of Frege’s puzzle, the knowability paradox et al.

Workshop formativ GC.10 – The Interplay between the Political and the Cultural in Globalization

Workshop formativ GC.10 - The Interplay between the Political and the Cultural in Globalization

Program:   12 December 2014 

The workshop aims to bring forth some significant contributions that analyze how political and cultural elements, trends and forces are interfering in the contemporary phenomenon of globalization, which is considered to be decisive. We will start from the observation that globalization is not only the fundamental cause which determines the emergence of new realities in the two fundamental registers of human behavior, but also the effect of profound changes taking place in social, cultural and political spheres. This also means to enivisage in a dynamic perspective the economic phenomena that globalization is often reduced to, a perspective in which the economic factors are in a continuous interaction with the cultural and political ones. After all, at the end of such an analysis we might find that one of the distinguishing features of today’s globalization is precisely the impossibility to separate entirely theoretically these factors that contribute to determine a complex and continuously changing reality.

Continue reading

International Conference “Humanities and Social Sciences Today. Classical and Contemporary Issues”

inscriere on-line

7-10 May 2015, Iasi, Romania
Organized by the Romanian Academy, Iasi Branch
”Gheorghe Zane” Institute for Economic and Social Research

Dialog and debate, both intra and interdisciplinary, are essential conditions for progress in science and research in general, and in humanities and social sciences in particular. The International Conference “Humanities and Social Sciences Today. Classical and Contemporary Issues” is meant to constitute an opportunity in this direction for scholars working in these disciplines. It is addressed to researchers in all fields of philosophical inquiry (from aesthetics, epistemology, ethics or philosophy of science to metaphysics, metaphilosophy, social and political philosophy, philosophy of law or philosophy of economics), other humanities (classical studies, cultural studies, history, linguistics, literature, religion) and the main social and political sciences (anthropology, communication and media studies, democratic theory, development studies, economics, education, gender studies, international relations, international political economy, law, political theory, psychology, social work, sociology and social policy).

Continue reading

Workshop formativ GC.03 – Emerging Markets in Crisis Conditions

Workshop formativ GC.03 - Emerging Markets in Crisis Conditions

Contextul economic şi geopolitic actual este unul complex. Criza economică, statistic finalizată, stă să erupă cu şi mai multă putere decât a făcut-o la sfârşitul anului 2007. Soluţiile nu mai sunt, aşa cum ne aşteptăm, unidirecţionate. Criza actuală este plurivalentă: financiară, socială, demografică, energetică, de mediu, a resurselor, spirituală. Metamorfoza şi arealul de manifestare al crizei face ca prea binele viitor să rămână un egregor al idealiştilor sau al profanilor. Lumea, aşa cum o ştim, are nevoie de o schimbare majoră în urma căreia cadenţa dezvoltării să fie reluată. Soluţiile sunt pe cât de simple pe atât de greu de aplicat deoarece globalizarea a săpat defileuri adânci între nordul şi sudul economic. Totuşi, o ţară din Europa Centrală şi de Est a reuşit să privească criza de la distanţă. Izolarea nu exclude probleme manifeste economice, sociale sau de altă natură. Polonia, căci despre ea este vorba, s-a erijat, în ultimii ani, într-un exemplu pentru arealul emergent deoarece orice sistem îşi dovedeşte eficienţa în perioadele de criză şi nu în cele de creştere. Pot statele emergente, în special România, să urmeze un model similar de dezvoltare? Vom asista, în viitor, la ascensiunea ţărilor emergente şi la reducerea reală a decalajelor de dezvoltare sau, dimpotrivă, vom intra în cel de-al treilea război mondial şi vom asista la o luptă între ideologii, pentru supremaţie, resurse, cunoaştere şi existenţă într-o lume tot mai desacralizată?

Continue reading