Rezultatele finale pentru bursele doctorale – sesiunea septembrie 2014

inscriere on-line

Rezultatele finale ale concursului pentru bursele doctorale, sesiunea septembrie 2014,  au fost afisate astăzi 30.09.2014, ora 18.30. (descarcă PDF).
Vă rugăm să vă prezentaţi pentru semnarea contractului mâine, 1 octombrie 2014 între orele 900 – 1400 la Academia Română Filiala Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 8, în sala mică de conferinţe (situată faţă în faţă cu liftul). Trebuie să aveţi la dv. următoarele: cartea de identitate şi actele de studii în original.
Pentru bursierii din alte localităţi, inclusiv rezervele, vor primi contractul specific prin mail.

Rezultatele interviului etapa a II-a de evaluare a candidaților

inscriere on-line

Astăzi 28.09.2014 ora 18.00 au fost afișate rezultatele interviului din etapa a II-a de evaluare a candidaților, pentru Bursele doctorale  (descarcă PDF).

Contestațiile pot fi depuse în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor, pe adresa de e-mail: secretariatproiectidsrc@gmail.com sau la sediul Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” Academia Română, Filiala Iaşi, str. T. Codrescu, nr.2, cod 700481, Iași. în intervalul orar 09 – 16.

Prelungirea perioadei de depunere a dosarelor de concurs pentru etapa de selecție a bursierilor organizată în septembrie 2014

Concurs de burse doctorale

Termenul de înscriere pentru Bursele doctorale a fost prelungit până la data de 18.09.2014, ora 16.00.

Depunerea dosarelor de concurs se poate realiza la Secretariatul Institutului de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane”, str. T. Codrescu, nr. 2, cod 700481, Iași, în intervalul orar 09.00-16.00. Candidații care trimit dosarul prin poștă sunt rugați să îl trimită recomandat, cu confirmare de primire, la adresa mai sus menţionată, până la data de 18.09.2014, data poștei. Pe plic trebuie trecută mențiunea “Pentru concursul de burse doctorale şi post-doctorale“.

Colocviu – “Experiență religioasă și filosofare: paradigma răsăriteană versus paradigma apuseană”

Colocviu - “Experiență religioasă și filosofare: paradigma răsăriteană versus paradigma apuseană”
Colocviul “Experiență religioasă și filosofare: paradigma răsăriteană versus paradigma apuseană”, organizat în cadrul grupei de cercetare GC.12 – Filosofie și religie în spațiul românesc, își propune discutarea specificului pe care raportul între experiența religioasă și discursul filosofic îl are în Răsăritul european versus Apusul european, ca și a aspectelor de convergență între cele două perspective.

Depunerea dosarelor de concurs – sesiunea septembrie 2014

Concurs de burse doctorale

Depunerea dosarelor de concurs se poate realiza în perioada 08.09 – 15.09.2014 la  Secretariatul Institutului de Cercetări  Economice  și  Sociale  „Gheorghe  Zane”,  str.  T.  Codrescu,  nr.  2,  cod  700481,  Iași,  după  următorul program: de luni până vineri în intervalul orar 09.00-16.00 și sâmbătă între 09.00-14.00. Pentru a vi se deschide, vă rugăm să formaţi la interfon numărul 3.

Candidații care trimit dosarul prin poștă sunt rugați să îl trimită recomandat, cu confirmare de primire, la adresa mai sus menţionată, până la data de 15.09.2014, data poștei. Pe plic trebuie trecută mențiunea “Pentru concursul deburse doctorale“.

Calendarul de selecție a bursierilor doctoranzi din cadrul concursului organizat în septembrie 2014

Concurs de burse doctorale

În conformitate cu dispozițiile art. 8.1 din Regulamentul privind acordarea de sprijin pentru doctoranzi și cercetători postoctorat în cadrul Proiectului  POSDRU/159/1.5/S/133675 “Inovare și dezvoltare în structurarea si reprezentarea cunoașterii prin  burse doctorale și postdoctorale  (IDSRC – doc postdoc)”, Calendarul de selecție a bursierilor:

Continue reading

Concurs de burse doctorale

Concurs_sept_2014În luna septembrie 2014, se lansează un nou concurs de burse doctorale în cadrul proiectului „Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doc postdoc)”, POSDRU/159/1.5/S/133675, finanțat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, PROPUNERI DE PROIECTE STRATEGICE nr. 159 „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”, AXA PRIORITARĂ 1 „Educația și formarea în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”.

Continue reading

Workshop-ul inaugural și conferința de deschidere din cadrul proiectului „Inovare și dezvoltare în structurarea și reprezentarea cunoașterii prin burse doctorale și postdoctorale (IDSRC – doc postdoc)”

În perioada 26 – 27 iunie 2014, în Aula Academiei Române, Filiala Iași a avut loc evenimentul de deschidere oficială a proiectului „Inovare și dezvoltare în structurarea și reprezentarea cunoașterii prin burse doctorale și postdoctorale (IDSRC – doc postdoc)”, finanțat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Propuneri de Proiecte Strategice nr. 159, „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”. Evenimentul a cuprins două manifestări: workshop-ul inaugural, deschis pe 26 iunie 2014 începând cu ora 09.00, și conferința de lansare oficială a proiectului, organizată în următoarea zi de la aceeași oră.

Continue reading

Workshop formativ GC.12 – Current perspectives on religion society

Workshop formativ - Current perspectives on religion society

În perioada 30 iunie – 1 iulie a. c. va avea loc workshop-ul formativ organizat de grupa de cercetare GC12: „Filosofie și religie în spațiul românesc” în Sala de Conferințe a Academiei Române, Filiala Iași.

Manifestarea are în vedere discutarea specificului raporturilor între experiența religioasă și interpretarea pe care filosofia o dă acestei experiențe în contextul actual, urmărirea dialecticii și evoluției rolului pe care religia îl are în societatea de astăzi și evaluarea specificului aspectelor pomenite mai sus în context românesc.

Programul workshop-ului poate fi consultat … aici.