Reguli privind redistribuirea candidaţilor

inscriere on-line


Reguli privind redistribuirea candidaţilor
pentru bursele doctorale pe locurile rămase vacante

1. Locurile vacante vor fi ocupate de candidaţii care au trecut de etapa I de concurs şi au participat la cel puţin un interviu după următoarele criterii:

a)  locurile pentru candidații doctoranzi cu frecvență înmatriculați la doctorat în anul I de studii universitare de doctorat pentru anii 2011-2012 rămase vacante vor fi ocupate de candidaţii din alt an de studii doctorale care au participat la interviul specific temei de cercetare, în ordinea mediilor obţinute la interviu.Continue reading

Informare privind repartiția bursierilor pe locurile rămase vacante

inscriere on-line


În urma concursului au rămas vacante  un număr de 17 locuri pentru burse doctorale anul al III -lea. Acestea vor fi redistribuite pentru bursierii din anul I si al II-lea. Regulamentul privind redistribuirea locurilor vacante va fi afișat în data de 15.05.2014.  

Rezultatele finale  vor fi afișate în urma finalizării procesului de redistribuire.

Depunerea documentelor și semnarea contractelor de bursă se va face după afișarea rezultatelor finale în conformitate cu un program ce va fi anunțat ulterior.  

Rezultate centralizate după rezolvarea contestațiilor – faza a II-a

inscriere on-line

Rezultatele centralizate după rezolvarea contestațiilor, faza a II-a, pentru bursele doctorale și pentru bursele postdoctorale sunt:

 

Rezultate parțiale burse doctorale si postdoctorale faza a II-a

inscriere on-line

Sinteza datelor finale ale rezultatelor, faza II, pentru bursele doctorale și pentru bursele postdoctorale sunt:

 1. Comisia 1 – (descarcă PDF);
 2. Comisia 2 – (descarcă PDF);
 3. Comisia 3 – (descarcă PDF);
 4. Comisia 4 – (descarcă PDF);
 5. Comisia 5 – (descarcă PDF);
 6. Comisia 6 – (descarcă PDF);
 7. Comisia 7 – (descarcă PDF);
 8. Comisia 8 – (descarcă PDF);
 9. Comisia 9 – (descarcă PDF);
 10. Comisia 10 – (descarcă PDF);
 11. Comisia 11 – (descarcă PDF);
 12. Comisia 12 – (descarcă PDF);
 13. Comisia 13 – (descarcă PDF);
 14. Comisia 14 – (descarcă PDF).

În cazul comisiilor pentru care nu s-au ocupat locurile din anul al III-lea de burse doctorale, doctoranzii din anul al II-lea de la tema respectivă care nu au promovat sunt în lista de așteptare pentru ocuparea respectivelor locuri. După realizarea tuturor demersurilor organizatorice aceștia vor fii înștiințați, urmând a fi înscriși în ordinea mediilor obținute la interviu. 

Contestațiile pot fi depuse în termen de 24 de ore de la data afișării tuturor rezultatelor comisilor de concurs (ultima zi de concurs este 05.05.2014), pe adresa de e-mail: secretariatproiectidsrc@gmail.com sau la sediul Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” Academia Română, Filiala Iaşi, str. T. Codrescu, nr.2, cod 700481, Iași. în intervalul orar 09 – 16.

Interviu

inscriere on-line

Interviurile vor fi realizate în următoarea ordine:

1. bursele doctorale anul al III-lea (ordine alfabetică);
2. bursele doctorale anul I si al II-lea (ordine alfabetică);
3. pentru bursele postdoctorale temă principală (ordine alfabetică);
4. pentru bursele postdoctorale a II-a si a III-a temă (ordine alfabetică).