Locația interviurilor

inscriere on-line

Interviurile pentru comisiile 1-12 si 14 vor fi susținute la Sediul Institutului de Cercetări Economice și Sociale “Gh. Zane” din Str. T Codrescu nr. 2, Iași.

Pentru Comisia 13 interviul se va desfășura la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentare și Protecția Mediului, str. Ion Rațiu, nr. 7-8, dupa programul afișat anterior.

Rezultate parțiale 4

inscriere on-line

Astăzi 29.04.2014 ora 21.00 au fost afișate rezultatele parțiale, faza I, pentru bursele doctorale anul al III-lea, anul I si al II-lea cu tema 10 și 13 (descarcă PDF) respectiv pentru bursele postdoctorale cu tema 13 – (descarcă PDF). Celelalte rezultate vor fi afișate, după ce vor fi centralizate.

Contestațiile pot fi depuse în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor, pe adresa de e-mail: secretariatproiectidsrc@gmail.com sau la sediul Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” Academia Română, Filiala Iaşi, str. T. Codrescu, nr.2, cod 700481, Iași. în intervalul orar 09 – 16.

Programare interviuri

inscriere on-line

Programarea interviurilor pentru Etapa II de evaluare a candidaților din cadrul proiectului: POSDRU/159/1.5/S/133675 “Inovare și dezvoltare în structurarea si reprezentarea cunoașterii prin  burse doctorale și postdoctorale  (IDSRC – doc postdoc)” poate fi consultată accesând link-ul următor (descarcă PDF)

Rezultate parțiale 3

inscriere on-line

Astăzi 29.04.2014 ora 18.00 au fost afișate rezultatele parțiale, faza I, pentru Bursele doctorale pentru temele 5, 6, 11, 12, 14 – (descarcă PDF), respectiv postdoctorale pentru temele 6, 10, 11, 12, 14 – (descarcă PDF). Celelalte rezultate vor fi afișate, după ce vor fi centralizate.

Contestațiile pot fi depuse în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor, pe adresa de e-mail: secretariatproiectidsrc@gmail.com sau la sediul Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” Academia Română, Filiala Iaşi, str. T. Codrescu, nr.2, cod 700481, Iași. în intervalul orar 09 – 16.

Rezultate parțiale 2

inscriere on-line

Astăzi 29.04.2014 ora 14.00 au fost afișate rezultatele parțiale, faza I, pentru Bursele doctorale pentru temele 1, 2, 3, 4, 7, 8, si 9 (descarcă PDF), respectiv postdoctorale, pentru temele 7 și 11  (descarcă PDF). Celelalte rezultate vor fi afișate, după ce vor fi centralizate.

Contestațiile pot fi depuse în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor, pe adresa de e-mail: secretariatproiectidsrc@gmail.com  sau la sediul Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”  Academia Română, Filiala Iaşi, str. T. Codrescu, nr.2, cod 700481, Iași. în intervalul orar 09 – 16.

Rezultate parțiale 1

inscriere on-line

Astăzi 29.04.2014 ora 01.00 au fost afișate rezultatele parțiale, faza I, pentru Bursele postdoctorale, pentru temele: 1,  2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 (descarcă PDF). Celelalte rezultate vor fi afișate, după ce vor fi centralizate.

Contestațiile pot fi depuse în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor, pe adresa de e-mail: secretariatproiectidsrc@gmail.com  sau la sediul Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”  Academia Română, Filiala Iaşi, str. T. Codrescu, nr.2, cod 700481, Iași. în intervalul orar 09 – 16.

Deliberare rezultate concurs

inscriere on-line

Din cauza numărului mare de candidaţi înscrişi pentru bursele postdoctorale (peste 300 de candidaţi) şi a prelungirii perioadei de înscriere pentru bursele doctorale, se decalează perioada de afişare a rezultatelor cu două zile.

Această decalare va determina şi alte modificări ale programului, ce vor fi anunţate ulterior.

Programul pentru înscrieri în perioada Sărbătorilor Pascale

inscriere on-line

În perioada Sărbătorilor Pascale, dosarele  de Burse doctorale, se pot depune la sediul  Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iaşi, str. T. Codrescu, nr.2, cod 700481, Iași,  după următorul program:

  • 19.04.2014 – 21.04.2014 nu se primesc dosare.
  • 22.04.2014 – 24.04.2014  în interval orar 09.00 – 16.00

Dosarele se pot trimite prin poștă la adresa precizată anterior până la data de 24.04.2014, data poștei.  Pe plic trebuie trecută mențiunea ”Pentru concursul de burse doctorale şi post-doctorale“.

Informații înscriere

inscriere on-line

Perioada de inscriere pentru Bursele postdoctorale se încheie la 18.04.2014 la ora 16.00.
Termenul de înscriere pentru Bursele doctorale a fost prelungit până în data de 24.04.2014 ora 16.00.

Depunerea dosarelor de concurs

concursDepunerea dosarelor de concurs se poate realiza în perioada 10.04-18.04 la Secretariatul Institutului de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” str. T. Codrescu, nr. 2, cod 700481, Iași în intervalul orar 9.00-16.00 (inclusiv sâmbăta şi duminica). Dacă uşa de la intrare este închisă formaţi la interfon numărul 3.
Pentru cei care trimit dosarul prin posta sunt rugati sa-l trimita recomandat, cu confirmare de primire, la adresa mai sus menţionată. Pe plic trebuie trecuta mentiunea “Pentru concursul de burse doctorale şi post-doctorale“.