Conference GC09 – Annie Barthélémy

Prelegere GC09 - Annie Barthélémy Annie Barthélémy

Program:   05 June 2015

Philosophy Associate Professor
Doctor in Education Sciences
Honorary Associate Professor after teaching at Charles de Gaulle University of Lille and University of Savoie in Chambéry
Vice-President of the Association of Ateliers Ricoeur in Besançon

Self-acknowledgment: Self-confidence and fragility according to Paul Ricoeur

The conference aims to present to what extent the hermeneutics on which Paul Ricoeur engraves the phenomenological approach offers an original theory of the self as self-acknowledgment. It will show that this approach involves the distinction between two forms of identity (la mêmeté/sameness and l’ipséité/selfhood) and a dialectic between the self and the other. This conference will refer to the philosopher’s major work Soi-même comme un autre / Oneself as Another, published in 1990.

This collaboration will provide a basis for discussion with doctoral and postdoctoral students on their research.

Workshop formativ GC.06 – Reziliența psihologică – dimensiuni individuale și sociale

Workshop formativ GC.05 – Rezilienta psihologica – dimensiuni individuale si sociale

Program:   24-25 Aprilie 2015

Complexitatea și dinamica societății actuale confruntă indivizii și comunitățile  cu provocări ample și în cascadă. Volatilitatea contextelor socio-economice și politice, globalizarea crizelor, exacerbarea competiției pentru profit rapid în defavoarea dezvoltării  sustenabile  fac din  ambiguitate, incertitudine, risc și stres elemente definitorii ale existenței cotidiene.

Aceste circumstanțe explică de ce reziliența, definită în sens larg ca aptitudine și competență a indivizilor și sistemelor de a răspunde flexibil și adaptativ situațiilor de risc și adversitate, a devenit o temă prioritară de cercetare nu doar în domeniul psihologiei, ci și în multe alte discipline. Dar extinderea continuă a domeniului rezilienței și creșterea exponențială a studiilor și cercetărilor pe această temă devin ele însele o provocare.

Continue reading

Workshop formativ GC.05 – Inovație și performanță în Societatea Cunoașterii

Workshop formativ GC.05 – Inovație și performanță în Societatea Cunoașterii

Program:   20-21 Aprilie 2015

Inovaţia și performanța reprezintă componente fundamentale ale societății bazate pe cunoaștere, fiind determinate de provocările economice, sociale şi ecologice la nivelul organizațiilor, administrațiilor locale și regionale în contextul dezvoltării durabile. Inovația nu presupune doar noi tehnologii, ci și noi forme de organizare, noi practici, noi metode de abordare a problematicii globale sau locale, implicând noi standarde de performanță.

Plasate în contextul economic şi social actual, inovaţia şi performanţa au rolul de a îmbunătăţi capacitatea de adaptare a sistemelor economice şi sociale la schimbările impuse de mediul intern şi extern.

Continue reading

Workshop de evaluare 27-28 martie 2015

Workshop de evaluare  27-28 martie 2015

 

În perioada 27-28 martie 2015, va fi organizat cel de-al doilea workshop de evaluare din cadrul proiectului „Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doc postdoc)”, POSDRU/159/1.5/S/133675. Deschiderea oficială va avea loc în Aula Academiei Române, Filiala Iași, începând cu ora 9,00. Workshop-ul se va desfășura în conformitate cu programul afișat (descarca PDF) .

Workshop formativ GC.13 – Perspective actuale privind dezvoltarea durabilă

Workshop formativ GC.13 – Perspective actuale privind dezvoltarea durabilă

Program:   20 Martie 2015

Sustenabilitatea este o paradigmă în care viitorul este gândit ca un echilibru între creşterea economică şi protecţia mediului şi, pe această bază, satisfacerea cerinţelor nu numai prezente, dar şi de perspectivă ale dezvoltării sociale au drept scop dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii. Aceste provocări necesită o modificare a politicii industriale spre creşterea importanţei componentei sociale, de hrană şi de mediu. Progresul pozitiv înregistrat în tendinţele producţiei industriale din Uniunii Europene, precum şi scăderea unor emisii poluante dovedesc, o dată în plus, că, înalta competitivitate şi protecţie a mediului poate fi obţinută de industrie cu suportul unui mixaj adecvat de politici şi de tehnologii. Un jalon important al dezvoltării eco-bio-economiei îl reprezintă utilizarea pe scară largă a biotehnologiilor, intensificarea cercetărilor ştiinţifice în bioinginerie cu asigurarea securităţii globale a alimentului.

Continue reading

Workshop formativ GC.11 – Meaning&Truth

Workshop formativ GC.11– Meaning&Truth

Program:   16 January 2015

The concepts of meaning and truth have a great philosophical importance, yet we still lack a precise understanding of them. The main aim of this workshop is to bring forward new analyses of these concepts with the help of logical and semantic instruments developed by the analytic philosophical thinking. The participants to this workshop will put forward and discuss ideas and arguments from various philosophical domains (as logic, philosophical logic, philosophy of mathematics, history and philosophy of science) which contribute to the present debate between the model-theoretical conception and the proof-theoretical conception of meaning and truth. There will be also discussed the explanatory powers of certain theories on meaning (truth-conditional and proof-conditional theories) and truth (correspondence, coherence, pragmatic and deflationary theories) in solving specific problems as: the understanding of language, the epistemic significance of deduction, the nature of modalities, the categoricity problem, the problem of logical constants, the significance of Frege’s puzzle, the knowability paradox et al.

Workshop formativ GC.10 – The Interplay between the Political and the Cultural in Globalization

Workshop formativ GC.10 - The Interplay between the Political and the Cultural in Globalization

Program:   12 December 2014

The workshop aims to bring forth some significant contributions that analyze how political and cultural elements, trends and forces are interfering in the contemporary phenomenon of globalization, which is considered to be decisive. We will start from the observation that globalization is not only the fundamental cause which determines the emergence of new realities in the two fundamental registers of human behavior, but also the effect of profound changes taking place in social, cultural and political spheres. This also means to enivisage in a dynamic perspective the economic phenomena that globalization is often reduced to, a perspective in which the economic factors are in a continuous interaction with the cultural and political ones. After all, at the end of such an analysis we might find that one of the distinguishing features of today’s globalization is precisely the impossibility to separate entirely theoretically these factors that contribute to determine a complex and continuously changing reality.

Continue reading

GC.03 Formative Workshop – Emerging Markets in Crisis Conditions

Workshop formativ GC.03 - Emerging Markets in Crisis Conditions

The current economic and geopolitical context is complex. The economic crisis, statistically complete, is about to emerge more powerfully than it did at the end of 2007. The solutions are not as expected, unidirectional. The current crisis is multi-faceted: financial, social, demographic, energetically, environmentally, of resources, spiritual. The metamorphosis and the area of manifestation of the crisis make that the well future to remain an egregore of idealists or profane. The world, as we know it, needs a major change on which the rhythm of development to be resumed. The solutions are as simple as it is difficult to be applied because globalization has economically dug deep gorges between the north and south. However, a country in the Central and Eastern Europe succeeded to look the crisis at a distance. Isolation does not exclude the manifestation of economic, social or otherwise problems. Poland, for it is spoken about, was posed in recent years, as an example of an emerging area because any system proves its effectiveness in times of crisis and not in those boosting times. Can emerging countries, especially Romania, follow a similar pattern of development? Will we see in the future the rise of the emerging countries and the real reductions in the development gap or, conversely, we will enter the third world war and we witness a struggle between ideologies, for supremacy, resources, knowledge and existence in an increasingly desecrated world?

Continue reading

Formative workshop RG12 – Current perspectives on religion society

Workshop formativ - Current perspectives on religion society

The formative workshop “Philosophy and religion in the Romanian space,” organised by RG12, will take place between Jun 30 and July 1 2014, in the conference room of the Romanian Academy Iași Branch.

The event aims at analysing the specificity of the relationship between religious experience and the interpretation, offered by philosophy to this experience in the current context, the analysis of dialectics and, evolution of the role that religion has in today’s society and the evaluation of the specificity of the previously mentioned aspects within a Romanian context.

The program of the workshop can be viewed … here.

The opening workshop and the opening conference of the project “Innovation and development in structuring and representing knowledge through doctoral and postdoctoral fellowships (IDSRC – doc postdoc)”

Between 26 and 27 June 2014, the hall of the Romanian Academy, Iași Branch hosted the official opening of the project “Innovation and development in structuring and representing knowledge through doctoral and postdoctoral fellowships (IDSRC – doc postdoc)”, financed by the Sectoral Operational Program Human Resources Development 2007-2013, Proposal of Strategic Projects, No. 159, “Support for PhD students and postdoctoral researchers”.

Continue reading