Workshop privind dezvoltarea durabilă – Iași

Workshop GC04: Cunoaștere si reprezentare prin sisteme fuzzy

Program:   26 Septembrie 2015

Dezvoltarea durabilă, bazată pe crestere inteligentă, incluzivă și sustenabilă, a devenit o temă fundamentală a stiințelor economice, sociale, politice (și chiar umaniste) și un obiectiv cheie al statelor și societăților contemporane. Ea constituie astăzi principala strategie prin care Uniunea Europeană își propune să iasă din actuala criză economică globală și să facă față unor provocări precum globalizarea, presiunea asupra utilizării resurselor sau îmbătrânirea populaţiei.

Workshopurile organizate în perioada 19-20 septembrie 2015 la Sibiu și pe 26 septembrie 2015 la Iași au drept scop prezentarea și dezbaterea unora dintre problemele și provocările cardinale ridicate de tema dezvoltării durabile. Prezentările vor urmări atât conturarea unei perspective de ansamblu asupra acestei problematici cât și evidențierea rezultatelor unor cercetări focalizate pe aspecte sau dimensiuni specifice ale dezvoltării durabile.

Workshop privind dezvoltarea durabilă – SIBIU

Workshop privind dezvoltarea durabilă - SIBIU

Program:   19-20 Septembrie 2015

Dezvoltarea durabilă, bazată pe crestere inteligentă, incluzivă și sustenabilă, a devenit o temă fundamentală a stiințelor economice, sociale, politice (și chiar umaniste) și un obiectiv cheie al statelor și societăților contemporane. Ea constituie astăzi principala strategie prin care Uniunea Europeană își propune să iasă din actuala criză economică globală și să facă față unor provocări precum globalizarea, presiunea asupra utilizării resurselor sau îmbătrânirea populaţiei.

Workshopul organizat în perioada 19-20 septembrie 2015 la Sibiu are drept scop prezentarea și dezbaterea unora dintre problemele și provocările cardinale ridicate de tema dezvoltării durabile. Prezentările vor urmări atât conturarea unei perspective de ansamblu asupra acestei problematici cât și evidențierea rezultatelor unor cercetări focalizate pe aspecte sau dimensiuni specifice ale dezvoltării durabile.

Inscriere curs/workshop

Workshop - Egalitate de sanseCurs - Managementul proiectelorWorkshop final de evaluare

Egalitatea de șanse
Workshop - Egalitate de sanse Program:   26 august 2015

Workshop-ul va reprezenta o oportunitate pentru prezentarea și dezbaterea celor mai importante aspecte și dimensiuni ale egalității de șanse, atât ca principiu moral, cât și ca regulă de organizare socială și politică.

 Managementul proiectelor

Curs - Managementul proiectelor Program:   27 august 2015

Cursul va prezenta principalele aspecte conceptuale și practice pentru înțelegerea elementelor esențiale ale managementului unui proiect (justificare, scop, obiective, acțiuni, metode, resurse, încadrare în timp, resurse necesare).

 Programarea activităților de cercetare din cadrul
workshop-ului final de evaluare 28-29 august 2015

Vineri, 28 august 2015

09.00 – 09.30: Cuvânt de deschidere

Acad. Bogdan C. Simionescu, Vicepreședinte al Academiei Române
Prof. univ. dr. ing. Mihail Voicu, m.c.A.R., Președinte al Filialei Iași a Academiei Române
Acad. Teodor Dima, Director al Institutului de Cercetări Economice și Sociale ”Gheorghe Zane” din Iași

09.30 – 10.30: Prezentarea rezultatelor proiectului (Partea I) – Dan-Gabriel Sîmbotin, manager de proiect

10.30 – 11.00: Pauză de cafea

11.00 – 12.30: Prezentarea rezultatelor proiectului (Partea a II-a)

Dan-Gabriel Sîmbotin, manager de proiect
Liviu Adrian Măgurianu, expert grup țintă
Eugen Huzum, expert activitate editorială

12.30 – 14.00: Pauză de prânz

14.00 – 17.00: Activități pe grupe de cercetare GC.03, GC.11, GC.12, GC.13

17.00 – 20.00: Activități pe grupe de cercetare GC.02, GC.05, GC.10, GC.14

 

Sâmbătă, 29 august 2015

09.00 – 12.00: Activități pe grupe de cercetare GC.01, GC.04, GC.07

12.00 – 15.00: Activități pe grupe de cercetare GC.06, GC.08, GC.09

Workshop formativ GC.04: Cunoaștere si reprezentare prin sisteme fuzzy

Workshop GC04: Cunoaștere si reprezentare prin sisteme fuzzy

Program:   21 Iulie 2015  |  22 Iulie 2015

Metodele şi tehnicile utilizate în managementul organizației bazate pe cunoaştere au cunoscut o dezvoltare accelerată în ultimul deceniu, cu accent pe cadrul conceptual, limitele instrumentelor de gestiune a incertitudinii, accesul la informaţie şi cunoaştere, dezvoltarea competenţelor individuale, nivelul de standardizare, dezvoltarea regională sustenabilă, particularitățile progresului tehnologic şi ale implementării noilor tehnologii, provocările privind limitele resurselor energetice, etc.

Continue reading

Workshop formativ GC.02: Metode și tehnici de cercetare a guvernării

Workshop GC02: Metode și tehnici de cercetare a guvernării

Program:   10 Iulie 2015  |  11 Iulie 2015

Alături de invitații Julien Danero Iglesias, University of Glasgow, și Claudiu Tufiș, Universitatea din București, va conferenția și Bogdan Crețu, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași, Institutul de Filologie „A. Philippide”.

Demarând, la începutul acestui proiect, o reflecție despre guvernare și relațiile dintre guvernanți și guvernați, problema caracterului pluridisciplinar al acestui obiect de studiu a devenit din ce în ce mai relevantă pe măsură ce cercetările din cadrul grupei A guverna/ a fi guvernat. Ipostaze ale raporturilor dintre stat și cetățean au evlouat. Astfel, am constatat că diferitele discipline de la care se revendică cercetătorii implicați în această reflecție propun perspective uneori foarte diferite asupra obiectului de studiu, ceea ce ne-a condus către o chestionare asupra tipurilor de metode și tehnici care pot fi utilizate pentru cercetarea guvernării. Workshopul pe care îl organizăm în perioada 10-11 iulie la Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” din cadrul Academiei Române, filiala Iași, își propune, în primul rând, să elucideze caracterul inter-, multi-, pluri- și transdisciplinar al guvernării ca obiect de studiu, operând totodată o distincție între diferitele maniere posibile (reflectate de utilizarea termenilor menționați) de a surprinde dialogul dintre mai multe discipline – precum știința politică, dreptul, filosofia, istoria sau relațiile internaționale – pe marginea guvernării. Constatând că uneori acest dialog se poate dovedi dificil datorită mai ales faptului că disciplinele menționate operează cu sensuri diferite ale acelorași concepte, ne propunem să punctăm aceste diferențe în cadrul unei dezbateri intitulată „Metode și tehnici de cercetare a guvernării”, cu participarea atât a membrilor grupei, cât și a unor specialiști externi în metode de cercetare.

Continue reading

Workshop formativ GC.08 – Psihologie morală: cum se formează și cum sunt justificate judecățile morale

Workshop GC.08 - Psihologie morală: cum se formează și cum sunt justificate judecățile morale

Program:   4 Iulie 2015

Coordonatori: Bogdan Olaru & Andrei Holman

Variate studii de psihologie morală au pus în evidență factorii care influențează formularea și întemeierea judecăților morale.  Cercetările empirice au readus în discuție o dihotomie conceptuală larg discutată și în investigațiile filosofice: distincția dintre raționarea explicită, abstractă, orientată de temeiuri și principii, pe de o parte, și judecarea intuitivă, rapidă, automată, la un nivel relativ inaccesibil sondării conștiente, pe de altă parte. Dispunem de mai multe modele teoretice explicative ale judecării morale, fără a putea vorbi încă de o clarificare univocă a rolului diferitelor procese psihologice implicate.

Continue reading

Workshop formativ GC.07: The Image of the Other. Ideological Perspectives and Cultural Representations

Workshop GC.07: The Image of the Other. Ideological Perspectives and Cultural Representations

Program:   26 iunie 2015  |  27 iunie 2015

Organizat în perioada 26-27 iunie 2015, la sediul Institutului de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” al Academiei Române, Filiala Iași, Workshop-ul The Image of the Other. Ideological Perspectives and Cultural Representations are drept obiectiv principal diseminarea rezultatelor cercetărilor interdiciplinare întreprinse de bursierii grupei GC 07 (Ideologie și comunicare interculturală) și dezbaterea acestora în cadrul întâlnirii cu specialiști din domeniu, atât din țară, cât și din străinătate. Contextul acestei dezbateri academice va permite, totodată, evaluarea impactului cercetărilor din domeniu la nivelul mediului național și internațional, precum și configurarea unei grile de lectură critică a problemelor și fenomenelor specifice procesului de comunicare interculturală.

Conferinta GC.09 – Annie Barthélémy (vineri 5 iunie ora 11, in Aula Academiei)

Prelegere GC09 - Annie Barthélémy Annie Barthélémy

Program:   05 Iunie 2015

Profesor asociat, domeniul Filosofie
Doctor în Științe ale Educației
Conferenţiar universitar onorific, a predat la Universitatea Charles de Gaulle din Lille  şi la Universitatea Savoie din Chambéry
Vice-presedinte al Asociaţiei Ateliers Ricoeur din Besançon

Auto-acceptarea: Certitudinea și fragilitatea sinelui la Paul Ricoeur

Conferința își propune să prezinte în ce măsură hermeneutica în baza căreia Paul Ricoeur inserează abordarea fenomenologică oferă o concepție originală a sinelui ca auto-acceptare. Aceasta va arăta că această abordare implică distincția între cele două forme de identitate (identitate și ipseitate), precum și o dialectică între sine și celălalt. Această conferință va avea ca referinţă opera fundamentală a filosofului Soi-même comme un autre/Sinele ca un Altul, publicată în 1990.

Această colaborare va oferi o bază de discuții pentru doctoranzi si postdoctoranzi asupra cercetărilor întreprinse de aceştia.

Workshop formativ GC.06 – Reziliența psihologică – dimensiuni individuale și sociale

Workshop formativ GC.05 – Rezilienta psihologica – dimensiuni individuale si sociale

Program:   24-25 Aprilie 2015

Complexitatea și dinamica societății actuale confruntă indivizii și comunitățile  cu provocări ample și în cascadă. Volatilitatea contextelor socio-economice și politice, globalizarea crizelor, exacerbarea competiției pentru profit rapid în defavoarea dezvoltării  sustenabile  fac din  ambiguitate, incertitudine, risc și stres elemente definitorii ale existenței cotidiene.

Aceste circumstanțe explică de ce reziliența, definită în sens larg ca aptitudine și competență a indivizilor și sistemelor de a răspunde flexibil și adaptativ situațiilor de risc și adversitate, a devenit o temă prioritară de cercetare nu doar în domeniul psihologiei, ci și în multe alte discipline. Dar extinderea continuă a domeniului rezilienței și creșterea exponențială a studiilor și cercetărilor pe această temă devin ele însele o provocare.

Continue reading

Workshop formativ GC.05 – Inovație și performanță în Societatea Cunoașterii

Workshop formativ GC.05 – Inovație și performanță în Societatea Cunoașterii

Program:   20-21 Aprilie 2015

Inovaţia și performanța reprezintă componente fundamentale ale societății bazate pe cunoaștere, fiind determinate de provocările economice, sociale şi ecologice la nivelul organizațiilor, administrațiilor locale și regionale în contextul dezvoltării durabile. Inovația nu presupune doar noi tehnologii, ci și noi forme de organizare, noi practici, noi metode de abordare a problematicii globale sau locale, implicând noi standarde de performanță.

Plasate în contextul economic şi social actual, inovaţia şi performanţa au rolul de a îmbunătăţi capacitatea de adaptare a sistemelor economice şi sociale la schimbările impuse de mediul intern şi extern.

Continue reading