Conferinta GC.09 – Annie Barthélémy (vineri 5 iunie ora 11, in Aula Academiei)

Prelegere GC09 - Annie Barthélémy Annie Barthélémy

Program:   05 Iunie 2015

Profesor asociat, domeniul Filosofie
Doctor în Științe ale Educației
Conferenţiar universitar onorific, a predat la Universitatea Charles de Gaulle din Lille  şi la Universitatea Savoie din Chambéry
Vice-presedinte al Asociaţiei Ateliers Ricoeur din Besançon

Auto-acceptarea: Certitudinea și fragilitatea sinelui la Paul Ricoeur

Conferința își propune să prezinte în ce măsură hermeneutica în baza căreia Paul Ricoeur inserează abordarea fenomenologică oferă o concepție originală a sinelui ca auto-acceptare. Aceasta va arăta că această abordare implică distincția între cele două forme de identitate (identitate și ipseitate), precum și o dialectică între sine și celălalt. Această conferință va avea ca referinţă opera fundamentală a filosofului Soi-même comme un autre/Sinele ca un Altul, publicată în 1990.

Această colaborare va oferi o bază de discuții pentru doctoranzi si postdoctoranzi asupra cercetărilor întreprinse de aceştia.

Posted in Uncategorized.