Indicatori proiect

 

Proiectul are în vedere atingerea următorilor indicatori:

 • 84 doctoranzi sprijiniți financiar  prin 1050 luni de burse doctorale;
 • 56 cercetători asistați financiar – cercetare postdoctorală prin 840 luni de bursă postdoctorat;
 • 36 doctoranzi care să obțină titlul de doctor, reprezentând  o pondere de 42% din totalul bursierilor la nivel de doctorat;
 • 126 lucrări ştiinţifice prezentate și 84 lucrări ştiinţifice publicate în cadrul programelor doctorale;
 • 112 lucrări ştiinţifice prezentate, 112 lucrări ştiinţifice publicate și 140 rapoarte de cercetare în cazul cercetării postdoctorat;
 • 14 workshop-uri sau şcoli de vară;
 • 2 sesiuni de formare pe teme privind egalitatea de şanse, nediscriminarea, respectarea diversităţii sau dezvoltarea durabilă;
 • minimum 28 workshop-uri de evaluare;
 • minimum 5 parteneri transnaţionali implicaţi în proiect – programe doctorale / cercetare post doctorală;
 • minimum 50 luni de stagiu;
 • 20 volume (individuale sau colective) la o editură de prestigiu din România.