Inscriere curs/workshop

Workshop - Egalitate de sanseCurs - Managementul proiectelorWorkshop final de evaluare

Egalitatea de șanse
Workshop - Egalitate de sanse Program:   26 august 2015

Workshop-ul va reprezenta o oportunitate pentru prezentarea și dezbaterea celor mai importante aspecte și dimensiuni ale egalității de șanse, atât ca principiu moral, cât și ca regulă de organizare socială și politică.

 Managementul proiectelor

Curs - Managementul proiectelor Program:   27 august 2015

Cursul va prezenta principalele aspecte conceptuale și practice pentru înțelegerea elementelor esențiale ale managementului unui proiect (justificare, scop, obiective, acțiuni, metode, resurse, încadrare în timp, resurse necesare).

 Programarea activităților de cercetare din cadrul
workshop-ului final de evaluare 28-29 august 2015

Vineri, 28 august 2015

09.00 – 09.30: Cuvânt de deschidere

Acad. Bogdan C. Simionescu, Vicepreședinte al Academiei Române
Prof. univ. dr. ing. Mihail Voicu, m.c.A.R., Președinte al Filialei Iași a Academiei Române
Acad. Teodor Dima, Director al Institutului de Cercetări Economice și Sociale ”Gheorghe Zane” din Iași

09.30 – 10.30: Prezentarea rezultatelor proiectului (Partea I) – Dan-Gabriel Sîmbotin, manager de proiect

10.30 – 11.00: Pauză de cafea

11.00 – 12.30: Prezentarea rezultatelor proiectului (Partea a II-a)

Dan-Gabriel Sîmbotin, manager de proiect
Liviu Adrian Măgurianu, expert grup țintă
Eugen Huzum, expert activitate editorială

12.30 – 14.00: Pauză de prânz

14.00 – 17.00: Activități pe grupe de cercetare GC.03, GC.11, GC.12, GC.13

17.00 – 20.00: Activități pe grupe de cercetare GC.02, GC.05, GC.10, GC.14

 

Sâmbătă, 29 august 2015

09.00 – 12.00: Activități pe grupe de cercetare GC.01, GC.04, GC.07

12.00 – 15.00: Activități pe grupe de cercetare GC.06, GC.08, GC.09

Posted in Uncategorized.