Partenerii implicați în proiect

Beneficiarul Proiectului “Inovare și dezvoltare în structurarea si reprezentarea cunoașterii prin  burse doctorale și postdoctorale  (IDSRC – doc postdoc)” este Academia Română, filiala Iaşi.

Cu peste cincizeci de ani de experienţă, Beneficiarul, prin statutul său, este unul dintre pilonii principali ai cercetării fundamentale româneşti. Coordonator al activităţii institutelor de cercetare din zonă, activitatea sa principală constă în organizarea şi dezvoltarea capacităţii de cercetare. De aceea, se poate considera că unul dintre obiectivele majore ale Beneficiarului şi anume formarea continuă a personalului înalt calificat în domeniul cercetării, în special a stadiului postdoctorat, încercând să acopere astfel carenţele sistemului de până astăzi, a fost îndeplinit cu succes. Acest lucru este certificat de noile generaţii de cercetători ale căror capacităţi au fost dovedite atât la nivel naţional, cât şi internaţional.

Experienţa solicitantului este relevantă şi prin eforturile depuse și rezultatele obţinute în ultimii ani, organizând, astfel, numeroase manifestări ştiinţifice și publicând peste cincisprezece reviste, cu caracter naţional şi international, cu impact în domeniul cercetării. Rezultatele deosebite s-au datorat atât finanţărilor directe pe programe de cercetare ample (treizeci şi cinci de proiecte), de interes naţional, cât şi prin participări la concursuri de granturi şi proiecte. Astfel, în ultimii trei ani s-au câştigat peste douăzeci de proiecte. În strânsă legătură cu prezenta linie de finanţare, (POSDRU 89/1.5. – Programe postdoctorale), mai trebuie precizat că, în perioada 2010-2013, instituţia a implementat cu succes, îndeplinind toţi indicatorii şi având grad de utilizare a fondurilor foarte ridicat (peste 90%), două proiecte de burse postdoctorale, unul în calitate de solicitiant şi altul în calitate de partener. Toate aceste aspecte dovedesc faptul că Academia Română, Filiala Iaşi are o experienţă importantă în domeniul cercetării, al formării tinerilor cercetători, ceea ce îi permite să implementeze cu succes proiecte de mare anvergură şi responsabilitate.

 Alături de Beneficiar se află cei patru parteneri implicaţi în derularea Proiectului:

  • Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
  • Universitatea din Bucureşti;
  • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere;
  • LABORATORIO ATHENA.

Universitatea „Lucian Blaga” din SIBIU este o universitate cu tradiție din România, având o școală postdoctorală interdisciplinară și experiență în implementarea de proiecte. Experiența acumulată până în prezent este probată prin implementarea a trei proiecte similare câștigate pentru doctoranzii înscriși în anul universitar 2008, 2009 și, respectiv, 2010 în calitate de beneficiar și unul în calitate de partener. În ultimii patru ani au fost implementate sau sunt în curs de implementare un număr de 31 proiecte POSDRU, dintre care 16 în calitate de beneficiar. Experiența câștigată prin derularea proiectelor anterioare constituie, cu siguranță, certitudinea implicării active în cadrul prezentului Proiect și implementării cu succes a acestuia.

Universitatea din Bucureşti, una dintre cele mai vechi universități din țară, a contribuit şi contribuie în mod decisiv la dezvoltarea şi modernizarea învăţământului, ştiinţei şi culturii româneşti. În ceea ce privește cercetarea științifică, misiunea Partenerului este de a contribui în mod fundamental la dezvoltarea creaţiei ştiinţifice şi culturii naţionale, la dezvoltarea societăţii. Partenerul 2 a derulat, deja, în calitate de beneficiar, în ultimii ani, mai multe proiecte POSDRU dintre care 2 cu burse doctorale şi 1 postdoctoral. În concluzie, Partenerul 2 este o instituţie de învăţământ superior de cercetare avansată, cu o şcoală doctorală de prestigiu şi cu cercetători de talie internaţională care poate să contribuie, astfel, substanţial la implementarea Proiectului prin experţi şi tineri cercetători de valoare.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere este o componentă importantă a învățământului universitar din zona Nord-Vest. Focalizat pe științe tehnice, acesta cuprinde și speciazări din domeniile științelor exacte, dar și umaniste și sociale, domenii în care funcționează și școala doctorală. De asemenea, Partenerul 3 are experiență în organizarea a nenumărate activități, colocvii, conferințe și publicarea de volume colective sau individuale. Experiența sa este dovedită și prin numeroasele proiecte implementate dintre care putem aminti două POSDRU pe linia 1.5., unul în calitate de beneficiar și altul de partener.

LABORATORIO ATHENA a fost constituit în anul 2002, cu scopul de a realiza un proiect de cercetare propus de CNA Terni (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa), având ca obiectiv studierea caracteristicilor de inovare şi internaţionalizare a întreprinderilor mici şi mijlocii din cadrul provinciei Umbria (Italia). Această cercetare a generat două importante publicaţii, realizate de membrii Partenerului. În anul 2004, acesta a participat la alte două proiecte importante. Partenerul este o Asociaţie ştiinţifică şi culturală a cărei misiune este, printre altele: – promovarea formelor de colaborare cu alte instituţii care au ca obiectiv dezvoltarea activităţii ştiinţifice şi culturale în domeniile: economic, drept, filologie, sociologie, psihologie etc; – formarea şi promovarea tinerilor cercetători care activează în domeniile economic, drept, filologie, sociologie, psihologie etc; – cooperarea internaţională ştiinţifică şi culturală prin intermediul unor proiecte, cercetări, studii, publicaţii; – promovarea iniţiativelor şi proiectelor culturale şi economice care privesc fie persoane individuale, fie colectivităţi.