Prezentare generală

Denumirea proiectului: POSDRU/159/1.5/S/133675 “Inovare și dezvoltare în structurarea si reprezentarea cunoașterii prin  burse doctorale și postdoctorale  (IDSRC – doc postdoc)

 Academia Română, Filiala Iași, ca simbol al spiritualității naționale, forum al consacrării și spațiu al cercetării fundamentale, are drept obiectiv major formarea continuă a personalului înalt calificat în domeniul cercetării, încercând să acopere, astfel, carenţele sistemului sțiințific național. Proiectul “Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doc postdoc)” susține atingerea acestui obiectiv instituțional prin însuși obiectivul general pe care şi-l propune: formarea și perfecționarea cercetătorilor la început de carieră și susținerea acestora pentru a urma și dezvolta o carieră performantă, competitivă și inovatoare în cercetare, astfel încât ei să poată răspunde necesităților societale actuale și să se poată integra în sistemul european de cercetare.

Academia Română, Filiala Iași, în calitate de Beneficiar al acestui Proiect, are alături alţi patru parteneri implicaţi în derularea Proiectului: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu; Universitatea din Bucureşti; Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere şi LABORATORIO ATHENA – partener transnaţional din Italia cu o misiune relevantă pentru activitatea de cercetare.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 1 „Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”. Durata sa de implementare este de 18 luni, în care vor fi sprijiniţi 84 de doctoranzi şi 56 de doctori (absolvenţi în ultimii cinci ani), atent şi obiectiv selectaţi pe baza unor criterii specifice activităţii de cercetare, specializaţi în filosofie, ştiinte sociale şi umaniste, dar şi în ştiinţe tehnice şi exacte (care abordează şi din perspectivă filosofică, etică, sociologică sau economică probleme specifice domeniului lor) pentru a urma şi dezvolta o carieră performantă în cercetare. Atingerea obiectivului se va realiza prin: sprijinul financiar al acestora sub forma unei burse lunare şi prin finanţarea activităţilor ştiinţifice pe care le vor întreprinde; constituirea a 14 grupe de lucru interdisciplinare, focalizate pe teme de cercetare; constituirea a 14 şcoli de vară sau workshop-uri formative pe domeniile și temele de interes ştiinţific ale bursierilor; promovarea la nivel internaţional a două reviste indexate în BDI; publicarea a 20 de volume (individuale sau colective) la o editură de prestigiu din România; organizarea unei conferinţe internaţionale la sediul Beneficiarului etc.

În acest context, rezultatul aşteptat al implementării prezentului proiect este crearea, dezvoltarea şi consolidarea unor reţele flexibile de cercetare şi perfecţionare, adaptate cerinţelor europene şi focalizate pe teme de cercetare cu un grad mare de aplicabilitate în domenii diverse ale cunoaşterii sau ale practicii sociale prin oferirea condiţiilor favorizante esenţiale pentru o activitate de cercetare inovativă şi competitivă, de dorit a fi dezvoltată şi promovată în România.

Descarcă Regulament Proiecti –  descărcare