1. Probleme sociale şi politice în lumea contemporană. Dezbateri, interpretări, soluţii

Odată cu sfârșitul Războiului Rece, anii 90 ai secolului trecut au inaugurat un nou interval istoric, caracterizat de procese asimetrice, disipări ale vechilor repere axiologice, reformularea standardelor democratice, reevaluarea principiilor și valorilor politice și sociale. Fenomene precum globalizarea, regionalizarea, integrarea europeană sau revoluția informațională au condus la aparitia unor noi probleme politice, economice si sociale sau la reconfigurarea unora dintre problemele politice, economice si sociale tradiționale, atât la nivel național cât și la nivel regional sau global/internațional.

Obiectivul general al grupului de cercetare Probleme sociale și politice în lumea contemporană. Dezbateri, interpretări, soluții este acela de a constitui un cadru de investigare cât mai comprehensiv al celor mai importante dintre aceste probleme. Deși grupul este deschis investigării oricărei probleme sociale, economice sau politice care caracterizează lumea contemporană, ca obiectiv specific, ne propunem să prioritizăm investigarea unor probleme precum cele legate de egalitatea de șanse, egalitatea de gen, securitatea, bunăstarea și echilibrul social, drepturile individuale, coeziunea socială, polarizarea socială, corupția, sistemul juridic, provocările actuale la adresa democrației, stabilitatea politică, accesul la educație, accesul la sănătate/îngrijire medicală, accesul la locuințe, problemele sistemului de pensii, problemele demografice, problemele de mediu etc.

Activitatea de cercetare va fi dedicată atât analizelor focalizate pe modul în care aceste probleme afectează societatea românească actuală, cât și analizelor concentrate pe dimensiunea regională/europeană sau pe dimensiunea globală a acestor probleme. În cadrul grupului vor fi acceptate atât proiecte individuale orientate preponderent spre propunerea de modele/paradigme/cadre teoretice care să faciliteze conceptualizarea, înțelegerea și interpretarea adecvată a acestor probleme, cât și proiecte individuale focalizate pe identificarea de politici, strategii sau modele apte să contribuie la soluționarea adecvată a acestor probleme.

Grupul de cercetare se adresează doctoranzilor și doctorilor în filosofie, relații internaționale, studii europene, științe politice, sociologie, asistență socială, comunicare, istorie sau drept. Competențele fundamentale necesare admiterii sunt: o solidă cunoaștere a fundamentelor teoretice relevante pentru tema de cercetare propusă, capacitatea de a utiliza în mod adecvat metodologia de cercetare specifică domeniului științelor sociale și umaniste, cunoașterea normelor de redactare a unei lucrări științifice, cunoașterea normelor etice și deontologice ale activității de cercetare științifică, abilitatea de utilizare și interpretare adecvată a unei bibliografii științifice, competențe de comunicare și argumentare scrisă și orală (claritate, coerență, concizie în exprimare), cunoașterea la nivel avansat a cel puțin unei limbi străine de circulație internațională.