3. Pieţele emergențe – tendinţe în condiţiile crizei economice actuale

O piaţă emergentă este o piaţă în curs de dezvoltare. Pieţelor emergente le este caracteristic efortul de industrializare şi o activitate socială şi/sau de afaceri în creştere rapidă. O economie emergentă afişează următoarele caracteristici: 1) un PIB/loc intermediar (venitul calculat la paritatea puterii de cumpărare este cuprins între 10% şi 75% din media UE pe cap de locuitor); 2) o creştere economică accelerată (în ultimul deceniu, economia respectivă a avut un ritm de creştere economică care a determinat o scădere a decalajului de dezvoltare în comparaţie cu statele avansate); și 3) transformări instituţionale şi un proces de deschidere economică în ultimii 10 ani. În anul 2012, Fondul Monetar Internaţional a etichetat următoarele ţări ca fiind economii emergente: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Chile, China, Columbia, Estonia, Ungaria, India, Indonezia, Letonia, Lituania, Malaezia, Mexic, Pakistan, Peru, Filipine, Polonia, România, Rusia, Africa de Sud, Thailanda, Turcia, Ucraina, şi Venezuela.

Obiectivul general al grupei de cercetare este analiza situaţiei economico-sociale a ţărilor emergente și a principalelor tendinţe manifestate pe pieţele acestor ţări, o prioritate ridicată fiind acordată, desigur, analizei situației României. În acest moment atenţia teoreticienilor este focalizată cu prioritate spre statele cu piețe emergente, estimându-se că, în anul 2020, ele vor domina clasamentul celor mai importante economii ale lumii. Ne propunem ca, în cadrul grupei de cercetare, să analizăm și măsura în care criza economică globală actuală – care a adus cu sine criza europeană a datoriilor suverane, austeritatea, nivelul ridicat al datoriilor pentru gospodării, dezechilibrele comerciale, nivelul ridicat al şomajului şi perspectivele scăzute de creştere şi dezvoltare – influențează aceste estimări.

Arealul de cercetare al grupei este unul generos şi dă posibilitatea unor analize complexe ale proceselor şi fenomenelor economico-sociale specifice țărilor cu piețe emergente. El poate fi abordat de doctori şi doctoranzi cu preocupări diverse, de la cei ale căror cercetări se axează pe creşterea şi dezvoltarea economico-socială sau pe regionalizare, globalizare și economie mondială până la cei cu interese de cercetare în politicile economice, turism, dezvoltarea rurală, agricultură, comerţul internaţional şi toate domeniile conexe. Printre principalele competențe generale cerute candidaților se numără: preocupări doctorale şi postdoctorale în domeniul ştiinţelor sociale; capacitatea de asimilare a cunoştinţelor, sinteză, diseminare a rezultatelor cercetării; cunoașterea și utilizarea adecvată a instrumentelor şi metodelor de cercetare ştiinţifică; rigurozitate în elaborarea materialelor; respectarea angajamentelor ştiinţifice şi a termenelor limită impuse.