4. Competitivitate și inovare în managementul organizației bazate pe cunoaștere

Metodele şi tehnicile utilizate în managementul organizației bazate pe cunoaştere au cunoscut o dezvoltare accelerată în ultimul deceniu, cu accent pe cadrul conceptual, accesul la informaţie şi cunoaştere, nivelul de standardizare, dezvoltarea regională sustenabilă, particularitățile progresului tehnologic şi ale implementării noilor tehnologii, provocările  privind limitele resurselor energetice, dezvoltarea competenţelor individuale etc. Obiectivul general al acestui grup de cercetare este studierea proceselor, fenomenelor şi relațiilor de management specifice organizaţiei bazate pe cunoaştere, avându-se în vedere atât sporirea gradului de cunoaștere și înțelegere în acest domeniu cât și încercarea de eficientizare și creștere a performanței acestor procese, fenomene şi relații.

Prioritate la admiterea în cadrul grupului vor avea candidații care vor propune proiecte individuale (originale și interdisciplinare) de cercetare care să vizeze în special următoarele aspecte, dimensiuni sau probleme:
1) analiza cantitativă şi calitativă a riscurilor în procesele economice şi sociale in societatea bazată pe cunoaştere;
2) sistemele fuzzy în economie;
3) dezvoltarea metodelor şi tehnicilor de management in organizaţia bazată pe cunoaştere;
4) analiza  riscului şi incertitudinii în procesul de fundamentare a strategiilor de dezvoltare economico-socială durabilă;
5) cartografierea  proceselor de management;
6) utilizarea numerelor fuzzy elementare în fundamentarea proceselor de management;
7) managementul dinamic al resurselor energetice în organizația bazată pe cunoaştere;
8) managementul resurselor umane;
9) analiza riscului şi incertitudinii în procesele de fundamentare a strategiilor de dezvoltare economico-socială sustenabilă la nivelul Regiunii Nord-Est şi Republica Moldova.

Competențele fundamentale necesare admiterii în cadrul grupului sunt:
a) o capacitate ridicată de raportare a preocupărilor de cercetare la cunoaşterea ştiinţifică internaţională, cu o orientare interdisciplinară clară a subiectelor abordate;
b) cunoştinţe temeinice de ordin general şi specifice domeniului cercetat, de analiză şi sinteză a informaţiilor în vederea obţinerii cunoaşterii;
c) cunoştinţe de ordin teoretic şi practic în privința metodelor cantitative şi calitative de evaluare şi analiză a proceselor şi fenomenelor (cu accente pe metode şi tehnici de modelare, utilizarea numerelor fuzzy şi a logicii fuzzy, pe metode econometrice şi de analiză statistică etc);
d) viziune şi pragmatism în ceea ce privește dezvoltarea ulterioară a cercetărilor;
e) competenţe de lucru în echipă şi individual;
f) competenţe de organizare, antrenare si coordonare în realizarea  activităţilor de  cercetare; și
g) capacitate de comunicare şi diseminare a rezultatelor cercetării în cadrul conferinţelor, sesiunilor de comunicări, workshopurilor sau al altor activităţi specifice.