Workshop formativ GC.05 – Inovație și performanță în Societatea Cunoașterii

Workshop formativ GC.05 – Inovație și performanță în Societatea Cunoașterii

Program:   20-21 Aprilie 2015

Inovaţia și performanța reprezintă componente fundamentale ale societății bazate pe cunoaștere, fiind determinate de provocările economice, sociale şi ecologice la nivelul organizațiilor, administrațiilor locale și regionale în contextul dezvoltării durabile. Inovația nu presupune doar noi tehnologii, ci și noi forme de organizare, noi practici, noi metode de abordare a problematicii globale sau locale, implicând noi standarde de performanță.

Plasate în contextul economic şi social actual, inovaţia şi performanţa au rolul de a îmbunătăţi capacitatea de adaptare a sistemelor economice şi sociale la schimbările impuse de mediul intern şi extern.

Acest demers ştiintific, caracteristic mai multor domenii, poate avea abordări multiple, funcţie de sfera de aplicare: management, marketing, antreprenoriat; dezvoltare economico-socială-durabilă; resursele umane; leadership; schimbarea organizațională și tehnologia informației; dezvoltarea regională, globalizarea, multiculturalitate, etc.

Tocmai de aceea workshop-ul grupei GC.05 va cuprinde 15 prezentări reprezentative pentru trei direcții de cercetare aflate în acord cu tema grupei, preocupările bursierilor, precum și domeniul de interes al invitaților:

  1. Inovația și antreprenoriatul;
  2. Performanța în cercetare și în mediul de afaceri;
  3. Reputația companiei și responsabilitatea socială.

 

Posted in Uncategorized.