Workshop formativ GC.06 – Reziliența psihologică – dimensiuni individuale și sociale

Workshop formativ GC.05 – Rezilienta psihologica – dimensiuni individuale si sociale

Program:   24-25 Aprilie 2015

Complexitatea și dinamica societății actuale confruntă indivizii și comunitățile  cu provocări ample și în cascadă. Volatilitatea contextelor socio-economice și politice, globalizarea crizelor, exacerbarea competiției pentru profit rapid în defavoarea dezvoltării  sustenabile  fac din  ambiguitate, incertitudine, risc și stres elemente definitorii ale existenței cotidiene.

Aceste circumstanțe explică de ce reziliența, definită în sens larg ca aptitudine și competență a indivizilor și sistemelor de a răspunde flexibil și adaptativ situațiilor de risc și adversitate, a devenit o temă prioritară de cercetare nu doar în domeniul psihologiei, ci și în multe alte discipline. Dar extinderea continuă a domeniului rezilienței și creșterea exponențială a studiilor și cercetărilor pe această temă devin ele însele o provocare.

Plecând de la aceste premise și provocări, Workshopul formativ al grupei de cercetare 06 își propune o dezbatere critică a celor mai noi evoluții din domeniul rezilienței și a implicațiilor acestora pentru individ și societate, precum și o analiză multinivelară a conceptului de reziliență din perspectivă psihologică și educațională, menită să identifice modalitățile și strategiile individuale și colective de adaptare pozitivă la adversitate și stres.

Comunicările științifice susținute de către invitați, tutori și bursieri, schimbul de idei și opinii, dezbaterile formale și informale desfășurate pe parcursul Workshop-ului au ca obiectiv fundamental, alături de celelalte activități desfășurate în cadrul proiectului, formarea și perfecționarea competențelor științifice ale bursierilor, pregătirea lor pentru performanță și excelență în carieră.

Posted in Uncategorized.